Jednotný programový dokument pro Cíl 2

Jednotný programový dokument pro Cíl 2 regionu soudržnosti Praha (JPD 2) představuje program podpory, jehož prostřednictvím hlavní město Praha čerpá prostředky z Evropského fondu regionálního rozvoje (ERDF).

Program JPD 2 byl schválen pro období let 2004 – 2006. Je na něj vyčleněno téměř 142,6 mil EUR (cca 4,3 mld. Kč), z čehož polovinou přispívá Evropská unie prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj a polovinu poskytují různé veřejné zdroje v ČR, zejména státní rozpočet, hlavní město Praha, městské části hl. m. Prahy a státní účelové fondy.

JPD 2 už nepředstavuje šanci na získání podpory. Prostředky byly vybraným projektům přiděleny a aktuálně pouze běží financování již vybraných projektů. Podrobnější informace o postupu realizace programu JPD 2 budou na tyto internetové stránky doplněny průběžně. Po dobu výstavby těchto stránek se o programu JPD 2 můžete více dozvědět na internetových stránkách  JEDNOTNY-PROGRAMOVY-DOKUMENT-PRO-CIL-2.