Jednotný programový dokument pro Cíl 3

Jednotný programový dokument pro Cíl 3 (JPD 3) je prvním programem, v rámci něhož hlavní město čerpalo prostředky z Evropského sociálního fondu. JPD 3 byl schválen jakožto program podpory pro období 2004 - 2006. Aktuálně ještě stále probíhá realizace některých projektů podpořených z tohoto programu, nicméně nové projekty už nemohou dotaci získat, protože přidělování prostředků v rámci JPD 3 už bylo ukončeno. Pro období let 2007 - 2013 je pro hlavní město Prahu platný Operační program Praha - Adaptabilita.

V této sekci stránek naleznete informace o věcném zaměření té části JPD 3, kterou má hlavní město Praha na starosti. Jsou zde zveřejněné informace nezbytné pro realizaci podpořeného projektu a zároveň představeny jednotlivé projekty.

Celkovou odpovědnost za program JPD 3 má Ministerstvo práce a sociálních věcí, jež zastává funkci tzv. řídicího orgánu. Ministerstvo práce a sociálních věcí zveřejňuje informace o JPD 3 na samostatných internetových stránkách věnovaných Evropskému sociálnímu fondu v ČR www.esfcr.cz.

Hlavní město Praha je v rámci JPD 3 odpovědné za rozdělování více než poloviny prostředků programu. Konkrétně zajišťuje tato opatření programu:

Opatření 2.1 - Integrace specifických skupin obyvatelstva ohrožených sociální exkluzí  

»Více

Opatření 3.1 - Rozvoj počátečního vzdělávání

» Více

Opatření 3.2 - Rozvoj dalšího vzdělávání

» Více

Opatření 4.3 - Rozvoj cestovního ruchu

» Více