Aktuality

Prodloužení termínu ukončení 4. výzvy v oblasti podpory 3.1. (4.4.2014)

Rada HMP dne 23.2.2010 schválila prodloužení termínu ukončení 4. výzvy v oblasti podpory 3.1.

Konečný termín pro předkládání žádostí byl stanoven na 3.3.2010 do 14:00.

Seminář pro žadatele (12.1.2010)

Seminář pro žadatele "Jak vyplnit elektronickou žádost Benefit7" se přesouvá z 20.1.2010 na 22.1.2010. Místnost a čas se nemění.

Předpoklad vyhlášení výzvy u oblastí podpory 2.1 a 2.2 (4.4.2014)

V současné době probíhá proces realokace finančních prostředků do oblastí podpory 2.1 a 2.2. Z tohoto důvodu bude možné výzvu k předkládání projektů v rámci těchto oblastí podpory vyhlásit až po ukončení procesu, tj. po schválení Evropské komise (předpoklad vyhlášení výzvy 4. čtvrtletí 2010).

4. VÝZVA OPPK (4.4.2014)

Hlavní město Praha vyhlásilo dne 15. 12. 2009 4. Výzvu k předkládání projektů v rámci Operačního programu Praha - Konkurenceschopnost (OPPK).  » Více

Schválení projektů 2. výzvy oblasti 3.1 (3.11.2009)

22.10.2009 Zastupitelstvo HMP schválilo 13 projektů oblasti 3.1 v rámci 2. výzvy OPPK.

   » Více

Schválení projektů 2. výzvy oblasti 1.2, 2.1 a 3.3 (25.9.2009)

Zastupitelstvo hlavního města Prahy na svém zasedání 17. září 2009 schválilo 53 projektů předložených v 2. výzvě v oblastech podpory 1.2, 2.1 a 3.3.   » Více

Schválení projektů 2. výzvy oblasti 1.1 a 2.2 (30.6.2009)

Zastupitelstvo hlavního města Prahy na svém zasedání 18. června 2009 schválilo 22 projektů předložených v 2. výzvě v oblastech podpory 1.1, 2.2.

  » Více

Informace o 2. výzvě OPPK (4.4.2014)

Hlavní město Praha uzavřelo v pátek 27.3.2009 druhou výzvu na podávání projektů v rámci Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost. Bylo podáno celkem 233 projektů s celkovým požadavkem 5,3 miliardy korun. Na celou výzvu jsou přitom k dispozici 2 miliardy korun.      » Více

Informace k povinným přílohám projektů OPPK (16.1.2009)

Infomace k dokládání povinných příloh u projektů předkládaných v rámci 2. výzvy OPPK v případě, kdy jeden žadatel předloží více projektů.  » Více

2. VÝZVA OPPK (13. 1. 2009) (4.4.2014)

Hlavní město Praha vyhlásilo dne 13. 1. 2009 2. Výzvu k předkládání projektů v rámci operačního programu Praha - Konkurenceschopnost (OPPK).   » Více