Aktuality

Informace pro žadatele do 15. výzvy OPPK, oblast podpory 3.3 Rozvoj malých a středních podniků (2.3.2015)

K dnešnímu dni, tj. k 2. 3. 2015,  byly do oblasti podpory 3.3 Rozvoj malých a středních podniků,  předloženy 3 projektové žádosti s požadovanou výší dotace 15,6 mil Kč. Pro danou oblast podpory byla vyhlášena alokace ve výši 50 mil Kč.  » Více

Schválení projektů 14. kontinuální výzvy Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost, oblast podpory 2.1 Revitalizace a ochrana území a oblast podpory 3.1 Rozvoj inovačního prostředí a partnerství mezi základnou výzkumu a vývoje a praxí (23.2.2015)

Dne 19. února  2015 schválilo Zastupitelstvo hlavního města Prahy svým usnesením č. 4/6 další část projektů předložených do 14. kontinuální  výzvy OPPK, oblast podpory 2.1 Revitalizace a ochrana území a oblast podpory 3.1 Rozvoj inovačního prostředí a partnerství mezi základnou výzkumu a vývoje a praxí.  » Více

Nová verze projektové příručky OPPK, verze 5.4 (5.2.2015)

Řídicí orgán OPPK zveřejnil novou verzi projektové příručky, verze 5.4, která je účinná od 5. 2. 2015. Současně byla zveřejněna aktualizovaná příloha projektové příručky, příloha E - Hodnotící kritéria. Oba aktualizované materiály naleznete v sekci Dokumenty.  » Více

Vyhlášení 15. výzvy OPPK (4.2.2015)

Dne 3. 2. 2015 schválila Rada hlavního města Prahy svým usnesením č. 136/2015 vyhlášení 15. kontinuální výzvy Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost.  » Více

INFORMACE O UKONČENÍ 14. VÝZVY OPPK, OBLAST PODPORY 2.1 REVITALIZACE A OCHRANA ÚZEMÍ (29.1.2015)

Dne 28. 1. 2015 ve 14.00 hodin byla ukončena 14. výzva k předkládání projektových žádostí do OPPK pro oblast podpory 2.1 Revitalizace a ochrana území. Pro danou oblast podpory bylo alokováno 85 mil. Kč. V daném termínu bylo předloženo 17 projektových žádostí s požadovanou výší dotace 165 mil. Kč.  » Více

Schválení projektů 14. kontinuální výzvy Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost, oblast podpory 2.1 Revitalizace a ochrana území a oblast podpory 3.1 Rozvoj inovačního prostředí a partnerství mezi základnou výzkumu a vývoje a praxí (23.1.2015)

Dne 22. ledna 2015 schválilo Zastupitelstvo hlavního města Prahy svým usnesením č. 3/3 projekty předložené do 14. kontinuální  výzvy OPPK, oblast podpory 2.1 Revitalizace a ochrana území a oblast podpory 3.1 Rozvoj inovačního prostředí a partnerství mezi základnou výzkumu a vývoje a praxí.  » Více

Navýšení alokované částky pro 14. kontinuální výzvu Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost, oblast podpory 3.1 Rozvoj inovačního prostředí a partnerství mezi základnou výzkumu a vývoje a praxí (21.1.2015)

Dne 20. 1. 2015 schválila Rada hlavního města Prahy svým usnesením č. 44 navýšení alokované částky pro oblast podpory 3.1 Rozvoj inovačního prostředí a partnerství mezi základnou výzkumu a vývoje a praxí z původních 85 mil Kč na 205 mil Kč.  » Více

INFORMACE O UKONČENÍ 14. VÝZVY OPPK, OBLAST PODPORY 3.1 ROZVOJ INOVAČNÍHO PROSTŘEDÍ A PARTNERSTVÍ MEZI ZÁKLADNOU VÝZKUMU A VÝVOJE A PRAXÍ (11.12.2014)

Dne 10. 12. 2014 ve 14.00 hodin byla ukončena 14. výzva k předkládání projektových žádostí do OPPK pro oblast podpory 3.1 Rozvoj inovačního prostředí a partnerství mezi základnou výzkumu a vývoje a praxí. Alokováno bylo 85 mil. Kč. V daném termínu bylo předloženo 15 projektových žádostí o objemu dotace téměř 235,6 mil. Kč.

Aktuální počet podaných projektových žádostí v rámci 14. výzvy OPPK - stav k 30. 10. 2014 (30.10.2014)

Řídicí orgán OPPK informuje, že k  30. 10. 2014 bylo předloženo do 14. kontinuální výzvy OPPK v oblasti podpory 3.1 Rozvoj  inovačního prostředí a partnerství mezi základnou výzkumu a vývoje a praxí celkem 14 projektových žádostí s celkovými způsobilými výdaji 249 mil. Kč (alokovaná částka na danou oblast podpory je 85 mil. Kč). V oblasti podpory 2.1 Revitalizace a ochrana území bylo předloženo 11 projektových žádostí s celkovými způsobilými výdaji 141 mil. Kč (alokovaná částka pro danou oblast podpory je 85 mil. Kč).

Počet podaných projektových žádostí v rámci 14. výzvy OPPK, oblast podpory 3.1 - stav k 2. 10. 2014 (30.10.2014)

Řídicí orgán OPPK informuje žadatele, kteří připravují projektové žádosti v rámci 14. kontinuální výzvy OPPK, oblast podpory 3.1 Rozvoj  inovačního prostředí a partnerství mezi základnou výzkumu a vývoje a praxí, že k dnešnímu dni, tj. k 2. 10. 2014,  bylo předloženo 13 projektových žádostí s celkovými způsobilými výdaji 246 mil. Kč. Alokovaná částka na danou oblast podpory je 85 mil. Kč.