Aktuality

Chyba na webu oppk.cz (30.9.2012)

Na odstranění problému v sekci Dokumenty se pracuje. Pro získání projektové příručky a dalších informací prosím volejte paní Denisu Šlemrovou, Markétu Královou nebo Janu Rylichovou.

Telefon: 236 00 2973, 236 00 2066, mail: denisa.slemrova@praha.eu, marketa.kralova@praha.eu, jana.rylichova@praha.eu.

Děkujeme za pochopení.

tým OPPK

Schválení projektů 11. a 13. výzvy OPPK (15.9.2014)

Dne 11. září 2014 schválilo Zastupitelstvo hl. m. Prahy svými usneseními č. 41/81 – 41/83 projekty předložené do 11. a 13. výzvy OPPK.  » Více

Informace pro žadatele do 14. výzvy OPPK, oblast podpory 2.1 Revitalizace a ochrana území (15.9.2014)

Vzhledem k pravidelné odstávce systému Benefit7 dne 1. 10. 2014 v dopoledních hodinách, bude možnost tvorby projektových žádostí v systému Benefit 7 pro žadatele do 14. výzvy, oblasti podpory 2.1 Revitalizace a ochrana území již od 24. 9. 2014. Řídicí orgán OPPK tímto zajištuje rovné podmínky všem žadatelům.

Termín pro předkládání projektových žádostí zůstává v souladu se schváleným zněním dané výzvy od 1. 10. 2014 průběžně. Nejzazší termín pro podání žádosti je 28. 1. 2015 do 14.00 hodin nebo do vyčerpání alokace.

Seminář pro příjemce a žadatele OPPK (veřejná podpora) (5.9.2014)

Řídicí orgán Operačního programu Praha - Konkurenceschopnost pořádá dne 15. 9. 2014 seminář pro příjemce a žadatele.  » Více

Počet podaných projektových žádostí v rámci 14. výzvy OPPK, oblast podpory 3.1 - stav k 1. 9. 2014 (30.10.2014)

Řídicí orgán Operačního programu Praha - Konkurenceschopnost informuje žadatele, kteří připravují projektové žádosti v rámci 14. kontinuální výzvy Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost, oblast podpory 3.1 Rozvoj  inovačního prostředí a partnerství mezi základnou výzkumu a vývoje a praxí, že k dnešnímu dni, tj. k 1. 9. 2014,  bylo předloženo 10 projektových žádostí s celkovými způsobilými výdaji 193 mil Kč. Alokovaná částka na danou oblast podpory je 85 mil Kč.  » Více

Vyhlášení 14.výzvy oppk (30.7.2014)

Dne 30. 7. 2014 Hlavní město Praha vyhlásilo 14. výzvu k předkládání projektových žádostí v rámci Operačního programu Praha - Konkurenceschopnost.  » Více

Vyhlášení vítězů výtvarné soutěže a předání výher (2.6.2014)

V rámci komunikační kampaně propagující přínos evropských fondů na území hlavního města Prahy připravil Odbor evropských fondů pražského magistrátu v období od 28. dubna do 18. května 2014 výtvarnou soutěž pro děti. 10 autorů nezjdařilejších kreseb ocenil magistrát ročními rodinnými vstupenkami do pražské ZOO.  » Více

UKONČENÍ 13. VÝZVY OPPK, OBLAST PODPORY 2.1 REVITALIZACE A OCHRANA ÚZEMÍ (18.4.2014)

Dne 17. 4. 2014 ve 14.00 hodin byla ukončena 13. výzva k předkládání projektových žádostí do Operačního programu Praha - Konkurenceschopnost pro oblast podpory 2.1 Revitalizace a ochrana území. Pro danou oblast podpory bylo alokováno 350 mil. Kč.  » Více

Upozornění na blížící se ukončení 13. výzvy OPPK v oblasti podpory 2.1 (11.4.2014)

Upozornění na blížící se ukončení 13. výzvy OPPK v oblasti podpory 2.1  » Více

UKONČENÍ 13. VÝZVY OPPK, oblast podpory 1.2 Rozvoj a dostupnost ICT služeb (4.4.2014)

Dne 31. 3. 2014 ve 14.00 hodin  byla ukončena 13. výzva k předkládání projektových žádostí do Operačního programu Praha - Konkurenceschopnost pro oblast podpory 1.2 Rozvoj a dostupnost ICT služeb. Pro danou oblast podpory bylo alokováno 75 mil. Kč.  » Více