Aktuality

Prodloužení termínů v rámci 13. výzvy OPPK, vydání revidované verze projektové příručky (4.4.2014)

Řídicí orgán Operačního programu Praha - Konkurenceschopnost informuje žadatele, kteří připravují projektové žádosti v rámci 13. výzvy, že byla vydána revidovaná verze projektové příručky 5.2. Příručku si mohou zájemci stáhnout na webových stránkách www.oppk.cz v sekci "Dokumenty". Z revize projektové příručky (viz strana 55) vyplývá možnost dodat územní rozhodnutí až do 30. dubna 2014.  » Více

Kontakty - 11.výzva (11.3.2014)

Upozorňujeme zájemce o konzultace v rámci kontinuální 11. výzvy, oblast podpory 1.1, že kontaktní údaje v příslušné verzi projektové příručky (5.0 revize) nejsou aktuální. Programovou manažerkou je v současné době Mgr. Markéta Králová (tel. 236 002 973) a projektovými manažerkami Mgr. Jana Rylichová (tel. 236 002 066) a Ing. Denisa Šlemrová (tel. 236 002 352). V případě potřeby proto kontaktujte je. Děkujeme za pochopení, tým OPPK.

Informace pro žadatele do 12. výzvy OPPK (4.4.2014)

Řídicí orgán OPPK informuje žadatele, kteří předložili projektovou žádost do 12. výzvy OPPK o odeslání vyrozumění souvisejících se schválením projektů Zastupitelstvem hl. m. Prahy na lednovém zasedání. Informace byly odeslány dopisem na doručovací adresu k rukám statutárního zástupce.  » Více

UPOZORNĚNÍ O POVINNOSTI UCHOVÁNÍ DOKUMENTACE (31.1.2014)

Upozorňujeme, že projekty podpořené z Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost mají povinnost dle čl. 90 Nařízením rady (ES) č. 1083/2006 uchovávat originální dokumentaci související s realizací projektu a jeho financováním po dobu tří let od uzavření Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost.  » Více

Schválení projektů 12. výzvy OPPK (24.1.2014)

Dne 23. ledna 2014 schválilo Zastupitelstvo hl. m. Prahy svým usnesením č. 34/17 projekty předložené do 12. výzvy OPPK, oblast podpory 3.3.  » Více

Aktualizovaná příloha L Projektové příručky OPPK (22.1.2014)

V sekci "Dokumenty" naleznete aktualizovanou přílohu L Projektové příručky Operačního programu Praha - Konkurenceschopnost.

Projektová příručka pro 13. výzvu (7.1.2014)

V sekci Dokumenty naleznete Projektovou příručku OPPK pro 13. výzvu.

Vyhlášení 13. výzvy OPPK (4.4.2014)

Dne 6. ledna 2014 vyhlásilo hlavní město Praha 13. výzvu k předkládání projektových žádostí v rámci Operačního programu Praha - Konkurenceschopnost.  » Více

Revize Projektové příručky pro 12. výzvu (17.12.2013)

V sekci Dokumenty naleznete revizi Projektové příručky OPPK pro 12. výzvu.  

Schválení projektů 11. výzvy OPPK (18.12.2013)

Dne 12. prosince 2013 schválilo Zastupitelstvo hl. m. Prahy svým usnesením č. 33/67 projekty předložené v rámci 11. výzvy OPPK, oblast podpory 3.1.  » Více