Aktuality

Seminář pro potenciální zájemce podpory z finančního nástroje Jessica (10.1.2013)

Hlavní město Praha a Operační program Praha – Konkurenceschopnost Vás srdečně zvou na společné setkání na téma „Zvýhodněné úvěry v rámci OPPK“, jež se uskuteční dne 24. ledna 2013.
Cílem setkání je informovat o investiční strategii finančního nástroje JESSICA a současně otevřít diskusi na téma týkající se poskytování zvýhodněných úvěrů.  » Více

VYHLAŠENÍ 12. VÝZVY OPPK (4.4.2014)

Dne 18. 12. 2012 Hlavní město Praha vyhlásilo 12. výzvu k předkládání projektů v rámci Operačního programu Praha - Konkurenceschopnost (OPPK).  » Více

Ukončení 10. výzvy OPPK (4.4.2014)

Dne 29. 11. 2012 skončil termín pro předkládání projektů v rámci 10. výzvy OPPK pro oblast podpory 2.1 Revitalizace a ochrana území.  » Více

Schválení projektu 9. výzvy OPPK, oblast podpory 1.1 (30.11.2012)

Dne 29. listopadu 2012 schválilo Zastupitelstvo hlavního města Prahy 1 projekt v rámci 9. výzvy Operačního programu Praha - Konkurenceschopnost, oblast podpory 1.1 Podpora ekologicky příznivé povrchové veřejné dopravy.  » Více

VYHLÁŠENÍ 11. VÝZVY OPPK (4.4.2014)

Dne 27. 11. 2012 Hlavní město Praha vyhlásilo 11. výzvu k předkládání projektů v rámci Operačního programu Praha - Konkurenceschopnost (OPPK).

   » Více

Aktualizace příručky k vyplnění formuláře Benefit7 (3.10.2012)

Dne 3.10.2012 byla aktualizována Příručka k vyplnění formuláře Benefit projektové žádosti. Blíže viz sekce Pro příjemce a aplikace Benefit.

VYHLÁŠENÍ 10. VÝZVY OPPK (4.4.2014)

Dne 18. 9. 2012 Hlavní město Praha vyhlásilo 10. výzvu k předkládání projektů v rámci Operačního programu Praha - Konkurenceschopnost (OPPK).  » Více

Ukončení 9. výzvy OPPK (4.4.2014)

Dne 10. 7. 2012 skončil termín pro předkládání projektů v rámci 9. výzvy OPPK pro oblast podpory 1.1 Podpora ekologicky příznivé povrchové veřejné dopravy. Byly předloženy 3 projektové žádosti s požadovanou výší dotace 330 mil. Kč.  » Více

Schválení projektů 8. výzvy oblasti podpory 3.1 OPPK (25.6.2012)

Dne 21. června 2012 Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo 10 projektů v rámci 8. výzvy oblasti podpory 3.1 "Rozvoj inovačního prostředí a partnerství mezi základnou výzkumu a vývoje a praxí" Operačního programu Praha - Konkurenceschopnost.  » Více

PRODLOUŽENÍ TERMÍNU PRO PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTOVÝCH ŽÁDOSTÍ V RÁMCI 9. VÝZVY OPPK (4.4.2014)

Dne 15. 6. 2012 Hlavní město Praha prodlužuje termín pro předkládání projektových žádostí v rámci  9. výzvy Operačního programu Praha - Konkurenceschopnost, tj. do 10. 7. 2012 14:00 hod.