Aktuality

Seminář pro příjemce k novele Zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. (1.6.2012)

Řídicí orgán Operačního programu Praha - Konkurenceschopnost si Vás dovoluje pozvat na seminář pro příjemce k novele Zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. Seminář je jednodenní.  » Více

Vyhlášení 9. výzvy OPPK (4.4.2014)

Dne 4. 5. 2012 Hlavní město Praha vyhlásilo 9. výzvu k předkládání projektů v rámci Operačního programu Praha - Konkurenceschopnost (OPPK).  » Více

SCHVÁLENÍ PROJEKTŮ 8. VÝZVY OBLASTI PODPORY 1.2 OPPK (30.4.2012)

Dne 26.dubna 2012 Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo 6 projektů v rámci 8. výzvy oblasti podpory 1.2 Rozvoj a dostupnost ICT služeb Operačního programu Praha - Konkurenceschopnost.  » Více

Základní požadavky na postup při realizaci výběrových řízení v OPPK (6.4.2012)

V souvislosti s novelou Zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále „zákon o veřejných zakázkách“), Zákonem č. 55/2012 Sb., kterým se mění Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, který vstoupil v účinnost dne 1. dubna 2012 přistoupil řídicí orgán OPPK k aktualizaci přílohy L Projektové příručky OPPK (během dubna 2012).  » Více

Novela zákona o veřejných zakázkách (30.3.2012)

Dne 1. 4. 2012 nabývá účinnosti novela zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Všichni žadatelé/příjemci OPPK, kteří zadávají veřejnou zakázku hrazenou z více jak 50 % z veřejných zdrojů, se jím musí řídit a zároveň se musí řídit přílohou L Projektové příručky "Pokyny pro zadávací řízení na dodavatele". Současně upozorňujeme na zákaz využití institutu smluvních podmínek/pokut jako dílčího hodnotícího kritéria a na zákaz použití náhodného výběru provedeného losem za účelem omezení počtu zájemců v užším řízení.  » Více

Tajemství pražských zahrad odhaleno – úspěšná geocachingová soutěž má své vítěze (14.3.2012)

Dne 14. března 2012 bylo za účasti notáře vylosováno 10 výherců geocachingové soutěže, kterou uspořádal Magistrát hlavního města Prahy. Slavnostní předání výher úspěšným soutěžícím proběhne v první polovině dubna 2012.  » Více

SCHVÁLENÍ PROJEKTŮ 8. VÝZVY OBLASTI PODPORY 1.1 OPPK (15.9.2011)

Dne 15. září 2011 Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo 3 projekty v rámci 8. výzvy oblasti podpory 1.1 Podpora ekologicky příznivé povrchové veřejné dopravy Operačního programu Praha - Konkurenceschopnost.  » Více

UKONČENÍ 8. VÝZVY OPPK PRO OBLAST PODPORY 1.2 A 3.1 (4.4.2014)

Dne 30. 6.  2011 skončil termín pro předkládání projektů v rámci 8. výzvy OPPK pro oblast podpory 1.2 Rozvoj a dostupnost ICT služeb a 3.1 Rozvoj inovačního prostředí a partnerství mezi základnou výzkumu a vývoje a praxí.  » Více

Dotazníkové šetření (13.6.2011)

V tomto článku naleznete dotazník, jehož vyplněním můžete přispět ke zjednodušení procesu čerpání peněz z fondů EU, snížení administrativní zátěže a sjednocení pravidel poskytování dotací pro všechny skupiny příjemců.  » Více

Informace k výši podpory v oblasti podpory 3.1 (10.6.2011)

Informaci a reakci ŘO na dotazy potenciálních předkladatelů žádostí ohledně výše podpory v rámci 8.výzvy oblasti 3.1 naleznete zde.