Upozornění na blížící se konec termínu pro předkládání projektových žádostí do 15. výzvy OPPK v oblasti podpory 3.3 Rozvoj malých a středních podniků

Řídicí orgán Operačního programu Praha - Konkurenceschopnost upozorňuje žadatele, kteří připravují projektové žádosti do 15. výzvy OPPK, oblast podpory 3.3 Rozvoj malých a středních podniků,  že termín pro předložení projektových žádostí je do 27. března 2015 do 14.00 hodin. Prodloužení tohoto termínu není možné.

Doporučujeme, aby žadatelé, kteří projektovou žádost do 15. výzvy OPPK, oblast podpory 3.3 Rozvoj malých a středních podniků, na Řídicí orgán Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost dosud nedoručili, takto učinili co nejdříve a nenechávali  finalizaci projektu v aplikaci Benefit a odevzdání celé složky projektové žádosti na poslední chvíli. Nemusí být zaručeno bezproblémové převzetí projektu v požadovaném termínu, tj. do 27.března 2015 do 14:00.

<< Zpět