Prodloužení termínu pro předkládání projektových žádostí v rámci 11. výzvy OPPK

Řídicí orgán Operačního programu Praha - Konkurenceschopnost informuje žadatele, kteří připravují projektové žádosti do 11. výzvy OPPK, oblast podpory 1.1  Podpora ekologicky příznivé povrchové veřejné dopravy, o prodloužení termínu pro podání projektových žádostí. Prodloužení termínu bylo schváleno usnesením Rady hlavního města Prahy č. 614 ze dne 24. 3. 2015. Termín se posouvá z plánovaného 31. března 2015 na 20. května 2015.

<< Zpět