INFORMACE O UKONČENÍ 15. VÝZVY OPPK, OBLAST PODPORY 3.3 Rozvoj malých a středních podniků

Dne 27. 3. 2015 ve 14.00 hodin byla ukončena 15. výzva k předkládání projektových žádostí do OPPK pro oblast podpory 3.3 Rozvoj malých a středních podniků. Pro danou oblast podpory bylo alokováno 50 mil. Kč. V termínu pro předkládání projektových žádostí  bylo předloženo 55 žádostí s požadovanou výší dotace 196 mil. Kč.

<< Zpět