Schválení projektů 14. a 15. kontinuální výzvy Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost, oblast podpory 2.1 Revitalizace a ochrana území a oblast podpory 3.3 Rozvoj malých a středních podniků

Dne 14. dubna 2015 schválilo Zastupitelstvo hlavního města Prahy svým usnesením č. 6/5 projekty předložené do 14. a 15. kontinuální  výzvy OPPK, oblast podpory 2.1 Revitalizace a ochrana území a oblast podpory 3.1 Rozvoj malých a středních podniků.

Pro oblast podpory 2.1 byl schválen k financování 1 projekt s požadovanými náklady 2,83 mil Kč.

Pro oblast podpory 3.3 byly schváleny k financování 3 projekty s požadovanými náklady 11,36 mil Kč.

 Seznam_projektu_k_financovani_14._a_15._kontinualni_vyzva_OPPK.pdf

<< Zpět