INFORMACE O UKONČENÍ 15. VÝZVY OPPK, OBLAST PODPORY 2.1 Revitalizace a ochrana území

Dne 30. 4. 2015 ve 14.00 hodin byla ukončena 15. kontinuální výzva k předkládání projektových žádostí do OPPK pro oblast podpory 2.1 Revitalizace a ochrana území. Pro danou oblast podpory bylo alokováno 50 mil. Kč. V termínu pro předkládání projektových žádostí  bylo předloženo 19 žádostí s požadovanou výší dotace 221 mil. Kč.

<< Zpět