UKONČENÍ 11. KONTINUÁLNÍ VÝZVY OPPK, OBLAST PODPORY 1.1 Podpora ekologicky příznivé povrchové veřejné dopravy

Dne 20. 5. 2015 ve 14.00 hodin byla ukončena 11. kontinuální výzva k předkládání projektových žádostí do Operačního programu Praha - Konkurenceschopnost pro oblast podpory 1.1 Podpora ekologicky příznivé povrchové veřejné dopravy. Pro danou oblast podpory bylo celkem alokováno 720 mil. Kč.

V termínu od vyhlášení výzvy, tj. od 27. 11. 2012 do ukončení výzvy, tj. do 20. 5. 2015 bylo předloženo 12 projektových žádostí s požadovanou výší dotace 1 193 mil. Kč.

<< Zpět