Schválení projektů 11. kontinuální výzvy OPPK, oblast podpory 1.1 Podpora ekologicky příznivé povrchové veřejné dopravy a 15. kontinuální výzvy Operačního programu Praha - Konkurenceschopnost, oblast podpory 2.1 Revitalizace a ochrana území a oblast podpo

Dne 18. června 2015 schválilo Zastupitelstvo hlavního města Prahy Usnesením č. 8/33 projekty předložené do 11. a 15. kontinuální  výzvy OPPK, oblast podpory 1.1 Podpora ekologicky příznivé povrchové veřejné dopravy, 2.1 Revitalizace a ochrana území a oblast podpory 3.3 Rozvoj malých a středních podniků.

Pro oblast podpory 1.1 byly schváleny 3 projekty k financování,  v oblasti podpory 2.1 bylo schváleno k financování 8 projektů a pro oblast podpory 3.3 bylo schváleno k financování 10 projektů a 9 projektů k financování náhradních.

 Seznam_projektu_k_financovani_11._a_15._kontinualni_vyzvy_OPPK.pdf

 

<< Zpět