Informace pro žadatele do 15. Výzvy Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost, oblast podpory 3.3 Rozvoj malých a středních podniků

Řídicí orgán Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost informuje žadatele, jejichž projekty byly usnesením Zastupitelstva hlavního města Prahy č. 8/33 ze dne 18. června 2015 schváleny k financování jako náhradní, že projekty zůstávají nadále v zásobníku projektů. ŘO OPPK nedisponuje k datu 24. 7. 2015  volnými prostředky na možné navýšení alokované částky.

<< Zpět