Evaluace

 

Název
Závěrečná evaluace komunikačních a propagačních aktivit OPPA a OPPK
Zpracovatel RegioPartner, s.r.o., Prosecká 412/74, 190 00, Praha 9
Termín zpracování červenec 2015 - listopad 2015

Dokument ke stažení

 ZZ_evaluace_komunik.aktivit_OPPA_a_OPPK.pdf

 


 

Název
Evaluační zpráva o věcném a finančním pokroku OPPK
Zpracovatel Oddělení ERDF, odbor FEU MHMP, Jungmannova 35/29, 111 21 Praha 1
Termín zpracování Říjen 2009

Dokument ke stažení

pdf_small.gif Evaluační zpráva věcného a finančního pokroku OPPK k 31.10.2009.pdf

 


 

Název
Analýza stavu malého a středního podnikání
Zpracovatel RegioPartner, s.r.o., Prosecká 412/74, 190 00 Praha 9
Termín zpracování Červen 2010

Dokument ke stažení

pdf_small.gif Analýza MSP v Praze.pdf

 


 

Název
Zhodnocení návrhu realokace finančních prostředků z oblasti podpory 1.2 do 2.1 a z oblasti podpory 3.2 do 2.2 v rámci OPPK
Zpracovatel SPF Group, v.o.s., Masarykova 129/106, 400 01 Ústní nad Labem
Termín zpracování Únor 2010

Dokument ke ztažení

pdf_small.gif Zhodnocení návrhu realokace finančních prostředků.pdf

 


 

Název
Zhodnocení možností aplikace integrovaného plánu rozvoje města v rámci OPPK
Zpracovatel Centrum EP, Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové
Termín zpracování Listopad 2009

Dokument ke stažení

pdf_small.gif Zhodnocení IPRM.pdf

 


 

Název
Studie k přípravě obsahového zaměření a určení přípustných příjemců podpory v rámci příští výzvy OPPK - 3.3
Zpracovatel Ing. Jan Přikryl, CSc, Proodos Praha
Termín zpracování Listopad 2009

Dokument ke stažení

  Studie - pristi_vyzva_OPPK__3.3.pdf

 


 

Název
Evaluace komunikačních a propagačních aktivit OPPA a OPPK
Zpracovatel Naviga4 s.r.o., Pernerova 293/11, 186 00 Praha 8
Termín zpracování Únor 2011 - Červen 2011

Dokument ke stažení

 Evaluace_KoP_OPPA_OPPK_Zaverecna_zprava.pdf

 


 

Název
Studie implementace finančního nástroje JESSICA/JEREMIE v regionu Praha
Zpracovatel

PricewaterhouseCoopers Česká republika, s. r. o., Kateřinská 40/466,

120 00 Praha 2

Termín zpracování Prosinec 2011

Dokument ke stažení

 Studie implementace JESSICA/JEREMIE v regionu Praha.pdf

 


 

Název
Evaluace realiizace Operačního programu Praha - Konkurenceschopnost
Zpracovatel

HOPE-E.S., v.o.s., divize EUservis.cz

Termín zpracování 2. pol. r. 2012

Dokumenty ke stažení

 Evaluace_vecneho_a_financniho_pokroku_v_realizaci_OPPK....pdf

 Navrh_zamereni_podpory_pro_dalsi_vyzvy_v_oblasti_podpory....pdf

 Zhodnoceni_relevance_cilu_OPPK_ve_vazbe_na....pdf

 Zhodnoceni_efektivity_cerpani_prioritni_osy_4_OPPK....pdf