Práce s Benefitem

Pokyny pro elektronické monitorovací zprávy v Benefit7 (10.1.2013)

Od 1.1.2013 má příjemce OPPK povinnost pro projekty v režimu expost předkládat monitorovací zprávy v aplikaci Benefit7. Pokyny k vyplnění naleznete v detailu.  » Více

Formulář žádosti Benefit (10.1.2013)

Projektová žádost OPPK musí být vyplněna v předepsaném elektronickém formuláři v programu Benefit7, který se vyplňuje on-line.  » Více