Projektová příručka

Pravidla pro přípravu a realizaci projektů v OPPK jsou zpracovány v Projektové příručce:

Nová verze

 Projektova_prirucka_5.4.pdf 05.02.2015, 11:07:17

 Projektova_prirucka_5.4.doc 05.02.2015, 11:07:23

 Formular_pro_konzultace_projektoveho_zameru_OPPK.doc 05.02.2015, 11:07:30

Staré verze

pdf_small.gif Projektova_prirucka_1.0.pdf  pro 1. výzvu jen oblast podpory 1.1 - 1,08 MB 20.1.2009 12:13

pdf_small.gif Projektova_prirucka_1.1.pdf  pro 1. výzvu - 1,17 MB 20.1.2009 12:13

pdf_small.gif Projektova prirucka_2.0.pdf  pro 2. a 3. výzvu - 1,01 MB 1.9.2009 15:15

pdf_small.gif Projektova prirucka_3.0.pdf  pro 4. výzvu - 1,27 MB 16.12.2009 14:00

pdf_small.gif Projektova prirucka_3.1.pdf  pro 5., 6. a 7. výzvu - 793 kB 5.3.2010 13:36

pdf_small.gif Projektova_prirucka_4.0.pdf  pro 8. výzvu - 800 kB 3.5.2011 18:36

 Projektova_prirucka_4.1.pdf  pro 9. výzvu - 821 KB 7.5.2012 9:04

 Projektova_prirucka_4.2.pdf  pro 10. výzvu - 726 KB 19.9.2012 9:24

 Projektova_prirucka_5.0.pdf pro 11. výzvu - 839 kB 28.11.2012 9:19

 Projektova_prirucka_5.0_revize.pdf pro 11. výzvu - 2,62 MB 10.12.2013 9:20

Projektova_prirucka_5.1.pdf pro 12. výzvu - 856 kB 8.1.2013 10:20

 Projektova_prirucka_5.1_revize.pdf pro 12. výzvu - 2,64 MB 17.12.2013 14:40

 Projektova_prirucka_5.2.pdf pro 13. výzvu - 2,61 MB 7.1.2014 17:15

Projektova_prirucka_5.2_revize.pdf pro 13. výzvu, 11.03.2014, 14:20:12

 Projektova_prirucka_5.3_revize.pdf pro 14. výzvu, 30.09.2014, 11:30:00

 Projektova_prirucka_5.3_revize.doc pro 14. výzvu, 30.09.2014, 11:30:00

 Projektova_prirucka_5.3.pdf pro 14. výzvu, 30.07.2014, 11:30:00

 

 

Přílohy příručky:

doc_small.gif A_Osnovy_pro ekonomicke_hodnoceni_2.0.doc  485.0 KB 16.12.2009 14:00

 B_Studie_proveditelnosti_CBA_2.2_30.7.2014.doc
      xls_small.gif Priloha 1 SP_operacni cash flow.xls  810 KB 16.12.2009 14:00
      xls_small.gif Priloha 2 SP_financni cash flow.xls  800 KB 16.12.2009 14:00
      xls_small.gif Priloha 4 CBA_ekonomicke cash flow.xls  900 KB 16.12.2009 14:00

doc_small.gif C_Metodika SP pro 3.3_1.0.doc  623 KB24.2.2010 11:02

      xls_small.gif Priloha 1 SP_operacni cash flow.xls  810 KB 16.12.2009 14:00
      xls_small.gif Priloha 2 SP_financni cash flow.xls  800 KB 16.12.2009 14:00

 Monitorovaci_ukazatele_projektove_indikatory_1.7.xls 214 KB 29.9.2014 17:05

 E_Hodnotici_kriteria_1.9_5.2.2015.doc 05.02.2015,10:59:55

doc_small.gif F_Smlouva o financovani_1.0.doc  387 KB 5.2.2010 09:50

doc_small.gif G_Podminky usneseni_1.0.doc  665 KB 5.2.2010 09:51

doc_small.gif H_Souhlas vecne prislusneho clena Rady_1.0.doc  619 KB 12.12.2008 11:33

doc_small.gif I_Monitorovaci zpravy (etapova/zaverecna)_1.4.doc  433 KB 28.11.2012 16:31

      xls_small.gif 7_pracovni_vykaz.xls
      xls_small.gif 13_Prehled_cerpani.xls
      xls_small.gif 14_Soupiska_ucetnich_dokladu.xls
      xls_small.gif 15_Seznam_ucetnich_dokladu.xls
      xls_small.gif 17_rozpis_mzdovych_vydaju.xls
      xls_small.gif 18_seznam_nezpusobilych_vydaju.xls
      doc_small.gif ZZoP ex-ante verze1.2.doc
      doc_small.gif ZZoP_ex-post_OPPK.doc

 J_Monitorovaci_zprava_o_zajisteni_udrzitelnosti_1.3.doc 397 KB 28.11.2012 16:38

doc_small.gif K_Formular žadatele/příjemce o zmene v projektu_1.3.doc  342 KB 5.1.2015 17:12

 L_Pokyny_pro_zadavaci_rizeni_na_dodavatele_1_7_22_1_2014.pdf 22.01.2014, 15:05:22

doc_small.gif N_Definice MSP_1.2_30.7.2014.doc  637KB 30.7.2014 13:07

doc_small.gif O_Vybrane_CZ-NACE_1.0.doc  706 KB 12.12.2009 15:51

xls_small.gif P_Rozpocet projektu_1.3.xls  67 KB 5.1.2010 15:22

 Q_Vyjadreni_zastupce_reditele_pro_financni_oblast_1.1.doc 19.03.2014, 14:16:18

doc_small.gif R_Dluhova_sluzba_1.0.doc  346 KB 8.1.2013 10:39

doc_small.gif S_Navrh usneseni Zastupitelstva městské části k projektu_1.1.doc  285 KB 20.1.2009 10:49

 T_Hlaseni_o_pokroku_1.1_7.5.2012.doc 336 KB 7.5.2012 8:38

 U-Postupy_pro_stanoveni_odvodu_za_PRK_v_OPPK_verze_4.0.doc 680 KB 12.5.2015 14:10:16