Seznam příjemců

Všechny operační programy, které v rámci Evropské unie pro období mezi lety 2007 - 2013 využívají strukturální fondy, zveřejňují seznamy projektů, kterým je poskytovaná podpora.

Níže v tomto článku je k dispozici aktuální přehled příjemců podpory z OPPK ve standardním formátu předepsaným EU.

Seznam příjemců podpory z OPPK můžete nalézt zde:

 

 Seznam_prijemcu_OPPK-aktualizace.xls