Podpořené projekty v programu OPPK

15. VÝZVA OPPK

Dne 14. dubna 2015 byly usnesením ZHMP č. 6/5 schváleny 3 projekty v oblasti podpory 3.3

Dne 18. června 2015 bylo usnesením ZHMP č. 8/33 schváleno 8 projektů v oblasti podpory 2.1

Dne 18. června 2015 bylo usnesením ZHMP č. 8/33 schváleno 10 projektů a 9 projektů k financování náhraních v oblasti podpory 3.3

 

Tabulka projektů 15. výzvy OPPK
Oblast podpory
 
2.1
3.3         
Celkem
Počet předložených projektů
 
19
55        
    74
Počet schválených projektů
 
 8
13        
    21
Počet schválených projektů náhradních
 
 
 9        
     9

 

 

14. VÝZVA OPPK

 

Dne 19. února 2015 byly usnesením ZHMP č. 4/6 schváleny projekty v oblasti podpory 2.1 a 3.1

Dne 22. ledna 2015 byly usnesením ZHMP č. 3/3 schváleny projekty v oblasti podpory 2.1 a 3.1.

 

Tabulka projektů 14. výzvy OPPK
Oblast podpory
 
2.1
3.1         
Celkem
Počet předložených projektů
 
18
15        
    33
Počet schválených projektů
 
 7
10        
    17

 

13. VÝZVA OPPK

Dne 11. září 2014 byly usnesením ZHMP č. 41/82 a 41/83 schváleny projekty v oblasti podpory 1. 2 a 2. 1

Tabulka projektů 13. výzvy OPPK
Oblast podpory
 
1.2
2.1         
Celkem
Počet předložených projektů
 
12
60        
    72
Počet schválených projektů
 
 7
26        
    33

 

 

12. VÝZVA OPPK

· dne 23. ledna 2014 usnesením ZHMP č.34/17 byly schváleny projekty v oblasti podpory 3.3

Tabulka projektů 12. výzvy OPPK
Oblast podpory
 
3.3
         
Celkem
Počet předložených projektů
 
133
         
    133
Počet schválených projektů
 
 35
         
      35
Počet schválených projektů náhradních
 
 30
         
      30

 

 

 11. VÝZVA OPPK

  · dne 20. června 2013 usnesením ZHMP č.30/42 byl schválen projekt v oblasti podpory 1.1

  · dne 7. listopadu 2013 usnesením ZHMP č.32/28 byly schváleny 3 projekty v oblasti podpory 1.1

  · dne 7. listopadu 2013 usnesením ZHMP č.32/27 byly schváleny 4 projekty v oblasti podpory 1.2

  · dne 12. prosince 2013 usnesením ZHMP č.33/67 bylo schváleno 21 projektů v oblasti podpory 3.1 a 9 projektů v oblasti 3.1 náhradních

  · dne 11. září 2014 byly usnesením ZHMP schváleny projekty v oblasti podpory 1.1

  · dne 18. června 2015 byly usnesením ZHMP č. 8/33 schváleny 3 projekty v oblasti podpory 1.1

 

Tabulka projektů 11. výzvy OPPK
Oblast podpory
 1.1
1.2
3.1         
Celkem
Počet předložených projektů
 12
 11
 47        
      70
Počet schválených projektů
 10
  4
 21        
      35
Počet schválených projektů - náhradní projekty
 
 
  9        
       9

 

 

10. VÝZVA OPPK

  · dne 20. června 2013 usnesením ZHMP č.30/42 byly schváleny projekty v oblasti podpory 2.1

  · dne 7. listopadu 2013 usnesením ZHMP č.32/27 byl schválen projekt v oblasti podpory 2.1

Tabulka projektů 10. výzvy OPPK
Oblast podpory
 
2.1
         
Celkem
Počet předložených projektů
 
 25
         
      25
Počet schválených projektů k financování
 
  8
         
      
Počet schválených projektů - náhradní projekty
 
  7
         
 
Počet projektů - schvalování pozastaveno
 
  0
         
 

 

 

9. VÝZVA OPPK

 · dne 29. listopadu 2012 usnesením ZHMP č.21/31 byl schválen projekt v oblasti podpory 1.1
Tabulka projektů 9. výzvy OPPK
Oblast podpory
 
1.1
         
Celkem
Počet předložených projektů
 
 3
         
      3
Počet schválených projektů
 
 1
         
      1

8. VÝZVA OPPK

 · dne 15. září 2011 usnesením ZHMP č.9/40 byly schváleny projekty v oblasti podpory 1.1
 · dne 26. dubna 2012 usnesením ZHMP č. 16/20 byly schváleny projekty v oblasti podpory 1.2
 · dne 21. června 2012 usnesením ZHMP č. 18/19 byly schváleny projekty v oblasti podpory 3.1
Tabulka projektů 8. výzvy OPPK
Oblast podpory
 
1.1
 1.2  3.1      
Celkem
Počet předložených projektů
 
  3
 15  28      
      46
Počet schválených projektů
 
  3
  6  10      
      19

 7. VÝZVA OPPK

 · dne 17. února 2011 usnesením ZHMP č.4/12 byly schváleny projekty v oblasti podpory 2.1 
Tabulka projektů 7. výzvy OPPK
Oblast podpory
 
2.1
         
Celkem
Počet předložených projektů
 
 10
         
      10
Počet schválených projektů
 
  6
         
       6
6. VÝZVA OPPK
 · dne 16. září 2010 usnesením ZHMP č. 40/105 byly schváleny projekty v oblasti podpory 1.1
Tabulka projektů 6. výzvy OPPK
Oblast podpory
 
1.1
         
Celkem
Počet předložených projektů
 
 5
         
      5
Počet schválených projektů
 
 2
         
      2
5. VÝZVA OPPK
 · dne 16. září 2010 usnesením ZHMP č. 40/107 byly schváleny projekty v oblasti podpory 3.3
Tabulka projektů 5. výzvy OPPK
Oblast podpory
 
  3.3
         
Celkem
Počet předložených projektů
 
 150
         
      150
Počet schválených projektů
 
  49
         
       49
4. VÝZVA OPPK
 · dne 16. září 2010 usnesením ZHMP č. 40/104 byly schváleny projekty v oblasti podpory 3.1
Tabulka projektů 4. výzvy OPPK
Oblast podpory
 
 3.1
         
Celkem
Počet předložených projektů
 
 25
         
      25
Počet schválených projektů
 
 15
         
      15

3. VÝZVA OPPK

 · dne 17. prosince 2009 usnesením ZHMP č. 32/43 byly schváleny projekty v oblasti podpory 1.2

Tabulka projektů 3. výzvy OPPK
Oblast podpory
 
1.2
         
Celkem
Počet předložených projektů
 
  5
         
      5
Počet schválených projektů
 
  1
         
      1
2. VÝZVA OPPK
 · dne 18. června 2009 usnesením ZHMP č. 28/32 byly schváleny projekty v oblasti podpory 1.1 a 2.2 

· dne 17. září 2009 usnesením ZHMP č. 29/73 byly schváleny projekty v oblasti podpory 1.2 a 2.1 a 3.3

· dne 22. října 2009 usnesením ZHMP č. 30/60 byly schváleny projekty v oblasti podpory 3.1

·dne 17. prosince 2009 usnesením ZHMP č. 32/43 byly schváleny projekty v oblasti podpory 3.2 a projekt Výzkum pro konkurenceschopnost v oblasti 3.1

Tabulka projektů 2. výzvy OPPK

Oblast podpory

1.1

1.2

2.1

2.2

3.1

3.2

3.3

Celkem

Počet předložených projektů

6

16

32

16

47

13

116

    246

Počet schválených projektů

6

 4

14

 9

14

 2

  35

     84

1. VÝZVA OPPK

· dne 19. června 2008 usnesením ZHMP č. 18/45 byly schváleny projekty oblasti podpory 1.1

· dne 18. září 2008 usnesením ZHMP č. 19/62 byly schváleny projekty v oblastech podpory 1.2, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 3.3 

Tabulka projektů 1. výzvy OPPK

Oblast podpory

1.1

1.2

2.1

2.2

3.1

3.2

3.3

Celkem

Počet předložených projektů

3

10

40

5

39

9

84

    190

Počet schválených projektů

3

 3

14

3

 5

3

30

      61

 

 

Mapa projektůRealizované projekty


Registrační číslo:  Žadatel/partner: 
Vyhledat v projektech podle prioritní osy nebo oblasti podpory:
Klíčová slova: 
 


Stránka:  <<<1234567891011>>>

Registrační čísloŽadatelNázev projektuVýše schválené podpory (Kč)
CZ.2.16/3.1.00/ 22155 Univerzita Karlova v Praze Rozvoj Centra experimentální biologie rostlin UK 12 359 927,98 Detail >>
CZ.2.16/3.1.00/ 22160 Fakultní nemocnice Na Bulovce Modernizace výzkumně-diagnostické laboratoře HIV/AIDS a infekční imunologie 13 350 525,00 Detail >>
CZ.2.16/3.1.00/ 22169 Univerzita Karlova v Praze Výzkumné laboratoře buněčné biologie a metabolomiky 25 566 406,36 Detail >>
CZ.2.16/3.1.00/ 22171 České vysoké učení technické v Praze Nákup přístrojů a vybavení umožňující profesionální návrh, výrobu a diagnostiku funkčních vzorků v oblasti elektroniky a elektrotechniky. 41 364 941,40 Detail >>
CZ.2.16/3.1.00/ 22197 Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Pražské vysokoškolské analytické centrum pro ochranu zdraví, bezpečnost potravin a ochranu životního prostředí 73 313 552,44 Detail >>
CZ.2.16/3.1.00/ 22208 Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i. NeuroImage - Centrum pro studium morfologie nervové tkáně. 4 365 648,35 Detail >>
CZ.2.16/3.1.00/ 22213 Genomac International, s.r.o. Centrum aplikované genomiky solidních nádorů 4 008 757,49 Detail >>
CZ.2.16/3.1.00/ 22216 ÚSTAV MAKROMOLEKULÁRNÍ CHEMIE AV ČR, v.v.i. Centrum polymerních materiálů a technologií Otty Wichterle 64 660 587.68 Detail >>
CZ.2.16/3.1.00/ 24001 ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREVNÍ TRANSFUZE Modernizace vybavení pro proteomiku, metabolomiku a imunomonitoring výzkumných laboratoří ÚHKT 24 872 602,50 Detail >>
CZ.2.16/3.1.00/ 24006 Ústav experimentální medicíny AV ČR, v.v.i. Výzkumné centrum buněčné terapie a tkáňových náhrad 53 992 011,02 Detail >>
CZ.2.16/3.1.00/ 24010 Univerzita Karlova v Praze (1.LF) Zobrazovací centrum pro biomedicínu a lékařské nanotechnologie 33 737 875,76 Detail >>
CZ.2.16/3.1.00/ 24012 VŠEOBECNÁ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PRAZE Materiálně technická základna pro výzkum v oblasti diagnostiky a léčby civilizačních a onkologických onemocnění a jejich závažných rizik ve VFN v Praze 76 619 193,74 Detail >>
CZ.2.16/3.1.00/ 24013 LASAK, spol. s r.o. Výzkumné a vývojové centrum dentální implantologie a tkáňové regenerace v Praze 11 440 534,40 Detail >>
CZ.2.16/3.1.00/ 24014 Ústav experimentální botaniky Modernizace vybavení pro výzkum rostlin jako zdroje zdravotnicky využitelných látek 35 188 522,25 Detail >>
CZ.2.16/3.1.00/ 24015 Ústav pro péči o matku a dítě Vybudování Centra fetální medicíny 56 030 037,33 Detail >>
CZ.2.16/3.1.00/ 24016 Ústav organické chemie a biochemie AV ČR Centrum molekulárních interakcí v biomedicíně 60 532 010,01 Detail >>
CZ.2.16/3.1.00/ 24017 Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i. Biomodels - centrum pro produkci a funkční analýzu biomodelů civilizačních chorob 43 425 320,80 Detail >>
CZ.2.16/3.1.00/ 24018 FAKULTNÍ NEMOCNICE KRÁLOVSKÉ VINOHRADY Podpora baze základního výzkumu Centra pro integrované studium pánve 47 872 000,00 Detail >>
CZ.2.16/3.1.00/ 24020 Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i. CZ-OPENSCREEN: Národní infrastruktura pro chemickou biologii 109 469 460,22 Detail >>
CZ.2.16/3.1.00/ 24022 Fakultní nemocnice v Motole Zdokonalení časné diagnostiky, prevence a léčby těžkých poruch reprodukce, prenatálního a postnatálního vývoje u dětí a dospělých 95 366 911,23 Detail >>
CZ.2.16/3.1.00/ 24023 MIKROBIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i. PRAŽSKÁ INFRASTRUKTURA PRO STRUKTURNÍ BIOLOGII A METABOLOMIKU 88 297 388,80 Detail >>
CZ.2.16/3.1.00/ 24024 Univerzita Karlova v Praze Laboratoř pro výzkum nádorů trávicího ústrojí 5 639 168,70 Detail >>
CZ.2.16/3.1.00/ 24025 FAKULTNÍ NEMOCNICE KRÁLOVSKÉ VINOHRADY Centrum aplikované bioimplantologie 15 001 927,49 Detail >>
CZ.2.16/3.1.00/ 28007 Ústav hematologie a krevní transfuze Přístroje pro výzkum v onkohematologii 5 326 237,00 Detail >>
CZ.2.16/3.1.00/ 28025 INSTITUT KLINICKÉ A EXPERIMENTÁLNÍ MEDICINY Rozvoj infrastruktury PEM 3 680 568,00 Detail >>
CZ.2.16/3.1.00/ 28026 Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i. Technologická platforma label-free 4 999 999,99 Detail >>
CZ.2.16/3.1.00/ 28027 ÚSTAV ORGANICKÉ CHEMIE A BIOCHEMIE AV ČR, v. v.i. Centrum medicinální chemie 35 000 000,00 Detail >>
CZ.2.16/3.1.00/ 28028 VÝZKUMNÝ ÚSTAV VODOHOSPODÁŘSKÝ T.G.MASARYKA, VEŘEJNÁ VÝZKUMNÁ INSTITUCE Centrum pro screening polutantů 7 170 000,00 Detail >>
CZ.2.16/3.1.00/ 28030 Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s. Výzkumné senzorické centrum v Praze 6 025 831,00 Detail >>
CZ.2.16/3.1.00/ 28034 Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i. Mikroskopický systém 3 802 886,40 Detail >>

Stránka:  <<<1234567891011>>>