Podpořené projekty v programu OPPK

15. VÝZVA OPPK

Dne 14. dubna 2015 byly usnesením ZHMP č. 6/5 schváleny 3 projekty v oblasti podpory 3.3

Dne 18. června 2015 bylo usnesením ZHMP č. 8/33 schváleno 8 projektů v oblasti podpory 2.1

Dne 18. června 2015 bylo usnesením ZHMP č. 8/33 schváleno 10 projektů a 9 projektů k financování náhraních v oblasti podpory 3.3

 

Tabulka projektů 15. výzvy OPPK
Oblast podpory
 
2.1
3.3         
Celkem
Počet předložených projektů
 
19
55        
    74
Počet schválených projektů
 
 8
13        
    21
Počet schválených projektů náhradních
 
 
 9        
     9

 

 

14. VÝZVA OPPK

 

Dne 19. února 2015 byly usnesením ZHMP č. 4/6 schváleny projekty v oblasti podpory 2.1 a 3.1

Dne 22. ledna 2015 byly usnesením ZHMP č. 3/3 schváleny projekty v oblasti podpory 2.1 a 3.1.

 

Tabulka projektů 14. výzvy OPPK
Oblast podpory
 
2.1
3.1         
Celkem
Počet předložených projektů
 
18
15        
    33
Počet schválených projektů
 
 7
10        
    17

 

13. VÝZVA OPPK

Dne 11. září 2014 byly usnesením ZHMP č. 41/82 a 41/83 schváleny projekty v oblasti podpory 1. 2 a 2. 1

Tabulka projektů 13. výzvy OPPK
Oblast podpory
 
1.2
2.1         
Celkem
Počet předložených projektů
 
12
60        
    72
Počet schválených projektů
 
 7
26        
    33

 

 

12. VÝZVA OPPK

· dne 23. ledna 2014 usnesením ZHMP č.34/17 byly schváleny projekty v oblasti podpory 3.3

Tabulka projektů 12. výzvy OPPK
Oblast podpory
 
3.3
         
Celkem
Počet předložených projektů
 
133
         
    133
Počet schválených projektů
 
 35
         
      35
Počet schválených projektů náhradních
 
 30
         
      30

 

 

 11. VÝZVA OPPK

  · dne 20. června 2013 usnesením ZHMP č.30/42 byl schválen projekt v oblasti podpory 1.1

  · dne 7. listopadu 2013 usnesením ZHMP č.32/28 byly schváleny 3 projekty v oblasti podpory 1.1

  · dne 7. listopadu 2013 usnesením ZHMP č.32/27 byly schváleny 4 projekty v oblasti podpory 1.2

  · dne 12. prosince 2013 usnesením ZHMP č.33/67 bylo schváleno 21 projektů v oblasti podpory 3.1 a 9 projektů v oblasti 3.1 náhradních

  · dne 11. září 2014 byly usnesením ZHMP schváleny projekty v oblasti podpory 1.1

  · dne 18. června 2015 byly usnesením ZHMP č. 8/33 schváleny 3 projekty v oblasti podpory 1.1

 

Tabulka projektů 11. výzvy OPPK
Oblast podpory
 1.1
1.2
3.1         
Celkem
Počet předložených projektů
 12
 11
 47        
      70
Počet schválených projektů
 10
  4
 21        
      35
Počet schválených projektů - náhradní projekty
 
 
  9        
       9

 

 

10. VÝZVA OPPK

  · dne 20. června 2013 usnesením ZHMP č.30/42 byly schváleny projekty v oblasti podpory 2.1

  · dne 7. listopadu 2013 usnesením ZHMP č.32/27 byl schválen projekt v oblasti podpory 2.1

Tabulka projektů 10. výzvy OPPK
Oblast podpory
 
2.1
         
Celkem
Počet předložených projektů
 
 25
         
      25
Počet schválených projektů k financování
 
  8
         
      
Počet schválených projektů - náhradní projekty
 
  7
         
 
Počet projektů - schvalování pozastaveno
 
  0
         
 

 

 

9. VÝZVA OPPK

 · dne 29. listopadu 2012 usnesením ZHMP č.21/31 byl schválen projekt v oblasti podpory 1.1
Tabulka projektů 9. výzvy OPPK
Oblast podpory
 
1.1
         
Celkem
Počet předložených projektů
 
 3
         
      3
Počet schválených projektů
 
 1
         
      1

8. VÝZVA OPPK

 · dne 15. září 2011 usnesením ZHMP č.9/40 byly schváleny projekty v oblasti podpory 1.1
 · dne 26. dubna 2012 usnesením ZHMP č. 16/20 byly schváleny projekty v oblasti podpory 1.2
 · dne 21. června 2012 usnesením ZHMP č. 18/19 byly schváleny projekty v oblasti podpory 3.1
Tabulka projektů 8. výzvy OPPK
Oblast podpory
 
1.1
 1.2  3.1      
Celkem
Počet předložených projektů
 
  3
 15  28      
      46
Počet schválených projektů
 
  3
  6  10      
      19

 7. VÝZVA OPPK

 · dne 17. února 2011 usnesením ZHMP č.4/12 byly schváleny projekty v oblasti podpory 2.1 
Tabulka projektů 7. výzvy OPPK
Oblast podpory
 
2.1
         
Celkem
Počet předložených projektů
 
 10
         
      10
Počet schválených projektů
 
  6
         
       6
6. VÝZVA OPPK
 · dne 16. září 2010 usnesením ZHMP č. 40/105 byly schváleny projekty v oblasti podpory 1.1
Tabulka projektů 6. výzvy OPPK
Oblast podpory
 
1.1
         
Celkem
Počet předložených projektů
 
 5
         
      5
Počet schválených projektů
 
 2
         
      2
5. VÝZVA OPPK
 · dne 16. září 2010 usnesením ZHMP č. 40/107 byly schváleny projekty v oblasti podpory 3.3
Tabulka projektů 5. výzvy OPPK
Oblast podpory
 
  3.3
         
Celkem
Počet předložených projektů
 
 150
         
      150
Počet schválených projektů
 
  49
         
       49
4. VÝZVA OPPK
 · dne 16. září 2010 usnesením ZHMP č. 40/104 byly schváleny projekty v oblasti podpory 3.1
Tabulka projektů 4. výzvy OPPK
Oblast podpory
 
 3.1
         
Celkem
Počet předložených projektů
 
 25
         
      25
Počet schválených projektů
 
 15
         
      15

3. VÝZVA OPPK

 · dne 17. prosince 2009 usnesením ZHMP č. 32/43 byly schváleny projekty v oblasti podpory 1.2

Tabulka projektů 3. výzvy OPPK
Oblast podpory
 
1.2
         
Celkem
Počet předložených projektů
 
  5
         
      5
Počet schválených projektů
 
  1
         
      1
2. VÝZVA OPPK
 · dne 18. června 2009 usnesením ZHMP č. 28/32 byly schváleny projekty v oblasti podpory 1.1 a 2.2 

· dne 17. září 2009 usnesením ZHMP č. 29/73 byly schváleny projekty v oblasti podpory 1.2 a 2.1 a 3.3

· dne 22. října 2009 usnesením ZHMP č. 30/60 byly schváleny projekty v oblasti podpory 3.1

·dne 17. prosince 2009 usnesením ZHMP č. 32/43 byly schváleny projekty v oblasti podpory 3.2 a projekt Výzkum pro konkurenceschopnost v oblasti 3.1

Tabulka projektů 2. výzvy OPPK

Oblast podpory

1.1

1.2

2.1

2.2

3.1

3.2

3.3

Celkem

Počet předložených projektů

6

16

32

16

47

13

116

    246

Počet schválených projektů

6

 4

14

 9

14

 2

  35

     84

1. VÝZVA OPPK

· dne 19. června 2008 usnesením ZHMP č. 18/45 byly schváleny projekty oblasti podpory 1.1

· dne 18. září 2008 usnesením ZHMP č. 19/62 byly schváleny projekty v oblastech podpory 1.2, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 3.3 

Tabulka projektů 1. výzvy OPPK

Oblast podpory

1.1

1.2

2.1

2.2

3.1

3.2

3.3

Celkem

Počet předložených projektů

3

10

40

5

39

9

84

    190

Počet schválených projektů

3

 3

14

3

 5

3

30

      61

 

 

Mapa projektůRealizované projekty


Registrační číslo:  Žadatel/partner: 
Vyhledat v projektech podle prioritní osy nebo oblasti podpory:
Klíčová slova: 
 


Stránka:  <<<1234567891011>>>

Registrační čísloŽadatelNázev projektuVýše schválené podpory (Kč)
CZ.2.16/3.1.00/ 21037 České vysoké učení technické v Praze Inovační Centrum Diagnostiky a Aplikace Materiálů na ČVUT v Praze 56 491 647,70 Detail >>
CZ.2.16/3.1.00/ 21089 Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR, v. v. i. Centrum pro inovace v oboru nanomateriálů a nanotechnologií 31 225 114,00 Detail >>
CZ.2.16/3.1.00/ 21098 UJP Praha, a. s. Technologická vybavení pro vývoj nových typů wolframových pseudoslitin na bázi W-Ni-Cu 5 051 108,00 Detail >>
CZ.2.16/3.1.00/ 21159 Ústav experimentální botaniky AV ČR, v.v.i Modernizace a robotizace přístrojového vybavení ÚEB AV ČR pro molekulární biologii rostlin 12 096 945,00 Detail >>
CZ.2.16/3.1.00/ 21516 Univerzita Karlova v Praze Centrum výzkumu stabilních izotopů 18 435 250 Detail >>
CZ.2.16/3.1.00/ 21517 Fakultní nemocnice v Motole Centrum pro výzkum časných proměnných 18 022 699,91 Detail >>
CZ.2.16/3.1.00/ 21518 Endokrinologický ústa Přístroj pro metabolomický výzkum 5 657 130 Detail >>
CZ.2.16/3.1.00/ 21519 Ústav experimentální botaniky AV ČR, v.v.i. Moderní přístroje pro výzkum rostlin 29 067 569,78 Detail >>
CZ.2.16/3.1.00/ 21525 ÚSTAV PRO PÉČI O MATKU A DÍTĚ Centrum vývojové péče 32 166 124,91 Detail >>
CZ.2.16/3.1.00/ 21527 Ústav experimentální medicíny AV ČR, v.v.i. Pokročilé zobrazování živých tkání 15 488 736,50 Detail >>
CZ.2.16/3.1.00/ 21528 Ústav experimentální medicíny AV ČR, v.v.i. Výzkumné centrum genomiky a proteomiky 12 993 918,25 Detail >>
CZ.2.16/3.1.00/ 21531 Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i. MitEnAl 3 320 731,19 Detail >>
CZ.2.16/3.1.00/ 21533 Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Centrum integrované intenzivní péče 28 211 770,73 Detail >>
CZ.2.16/3.1.00/ 21537 Vysoká škola chemicko - technologická v Praze PVAC II 46 000 441,66 Detail >>
CZ.2.16/3.1.00/ 21540 Univerzita Karlova v Praze CLIP Leukemie: buněčná analýza hmotnost 17 642 865,27 Detail >>
CZ.2.16/3.1.00/ 21541 Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i. Rozšíření Centra pro inovace 5 200 982,68 Detail >>
CZ.2.16/3.1.00/ 21543 České vysoké učení technické v Praze Chemicko-fyzikální laboratorní centrum 3 232 047,91 Detail >>
CZ.2.16/3.1.00/ 21544 Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i. BrainView 46 218 982,68 Detail >>
CZ.2.16/3.1.00/ 21545 Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i. Centrum polymerních sensorů 30 419 350,60 Detail >>
CZ.2.16/3.1.00/ 21547 Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i. Centrum modelových organismů 35 280 801,93 Detail >>
CZ.2.16/3.1.00/ 21560 Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i. LABONIT 46 203 714,05 Detail >>
CZ.2.16/3.1.00/ 21563 UJP Praha a.s. Zařízení pro výzkum nových Zr slitin 4 759 200 Detail >>
CZ.2.16/3.1.00/ 21564 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Péče o nezralé novorozence 15 767 017,37 Detail >>
CZ.2.16/3.1.00/ 21565 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Výzkum plicní cirkulace a hemodynamiky 18 456 129,10 Detail >>
CZ.2.16/3.1.00/ 21568 Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i. FUNBIO 33 953 489,40 Detail >>
CZ.2.16/3.1.00/ 22126 INSTITUT KLINICKÉ A EXPERIMENTÁLNÍ MEDICINY Centrum experimentálního výzkumu chorob krevního oběhu a orgánových náhrad (CEVKOON) v Institutu klinické a experimentální medicíny 74 006 928,23 Detail >>
CZ.2.16/3.1.00/ 22129 Technologické centrum AV ČR VÝZKUM PRO KONKURENCESCHOPNOST (VÝKON) 54 272 165,16 Detail >>
CZ.2.16/3.1.00/ 22130 České vysoké učení technické v Praze Centrum pro výzkum vícefázového proudění a termodynamických jevů v oblasti obnovitelných zdrojů a energetiky - NOVÁ ENERGIE 38 688 724,29 Detail >>
CZ.2.16/3.1.00/ 22132 Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i. SAFMAT - STŘEDISKO ANALÝZY FUNKČNÍCH MATERIÁLŮ 74 910 087,01 Detail >>
CZ.2.16/3.1.00/ 22136 Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s. Výzkumná a vývojová varna 5 332 500,00 Detail >>

Stránka:  <<<1234567891011>>>