Semináře

Jak se registrovat na seminář (12.3.2008)

V tomto článku se zájemci dozví postup, jak se registrovat na semináře prostřednictvím těchto webových stránek.  » Více

Prezentace ze seminářů (16.2.2015)

V této sekci jsou k dispozici prezentace ze seminářů pro příjemce, na kterých mohli účastníci získat potřebné informace pro zpracování projektů.  » Více


Stránka:  <<<123>>>

29.6.2010 - Seminář pro žadatele v 7.výzvě - oblast podpory 2.1

Místo konání:Škodův palác, Jungmannova 35/29, místnost 201 - 2. patro
Čas konání:9:30-12:00
Kapacita:35
Volných:31

Seminář je zaměřen na:
 
1. Oblast podpory 2.1
- projektová žádost, povinné přílohy projektové žádosti
- finanční problematika
 
2. Elektronická žádost Benefit7
 
3. Nejčastější chyby při podávání žádosti
- zpracování Studie proveditelnosti a CBA
- poptávka po projektu
- majetkoprávní vztahy
- veřejná podpora
- rozpočet
- indikátory
.
4. Diskuse, dotazy

8.4.2010 - Seminář pro žadatele v 5. výzvě - oblast podpory 3.3.

Místo konání:Škodův palác, Jungmannova 35/29, místnost 201 - 2. patro
Čas konání:9.00 - 11.00hod
Kapacita:35
Volných:1

8.4.2010 - OPPK - Jak vyplnit elektronický formulář žádosti Benefit7:

Místo konání:Škodův palác, Jungmannova 35/29, místnost 201
Čas konání:11,00 - 12.30hod
Kapacita:35
Volných:19

17.3.2010 - Seminář pro žadatele v 5. výzvě - oblast podpory 3.3.

Místo konání:Škodův palác, Jungmannova 35/29, místnost 201 - 2. patro
Čas konání:9.00 - 12.00 hod
Kapacita:35
Volných:0

27.1.2010 - Seminář pro příjemce 2. a 3. výzvy OPPK; oblast podpory 1.2, 3.1 a 3.2

Místo konání:Škodův palác, Jungmannova 35/29, místnost 201 - 2.patro
Čas konání:9:30-13:00
Kapacita:35
Volných:2

Seminář je zaměřen na:
 
1. Monitorování postupu realizace projektu
- Etapová a závěrečná zpráva o projektu - způsobilost nákladů, dokladování nákladů,     
  vyplňování monitorovací zprávy vč. příloh, časté nedostatky monitorovacích zpráv
- Hlášení o pokroku
- Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu
 
2. Změny v projektu
 
3. Kontroly projektu
 
4. Zadávání zakázek v rámci projektu
!Vzhledem k omezené kapacitě místnosti se budou moci na workshop přihlásit maximálně 2 zástupci jedné organizace!

22.1.2010 - Seminář pro žadatele ve 4. výzvě OPPK - Oblast podpory 3.1 - Jak vyplnit elektronickou žádost BENEFIT7

Místo konání:Škodův palác, Jungmannova 35/29, místnost 201 - 2. patro
Čas konání:9:30 - 12:00
Kapacita:35
Volných:26

Seminář žadatele naučí jak vyplnit projektovou žádost v systému Benefit7 a jak pracovat s tímto elektronickým formulářem prostřednictvím internetového připojení.

Max. kapacita je 35 účastníků. Prosíme zájemce, aby se hlásili v maximálním počtu 2 účastníků za organizaci.

11.1.2010 - Seminář pro žadatele ve 4. výzvě/oblast podpory 3.1

Místo konání:Škodův palác, Jungmannova 35/29, místnost 201 - 2. patro
Čas konání:9:30 - 12:00
Kapacita:35
Volných:15

6.1.2010 - Seminář pro žadatele ve 4. výzvě/oblast podpory 3.1

Místo konání:Škodův palác, Jungmannova 35/29, místnost 201 - 2. patro
Čas konání:9:30 - 12:00
Kapacita:35
Volných:18


Stránka:  <<<123>>>