Prezentace ze seminářů

 

Semináře "Příprava projektů"

Na těchto seminářích se zájemci dozvěděli, jak předložit žádost o podporu, na jaké aktivity je možné finance získat a jak postupovat při přípravě projektu. Semináře byly tématicky rozdělené podle prioritních os v rámci jednotlivých výzev:

1. výzva:

/OPPK Seminare/1_Vyzva/Prioritni_osa_1+2.pdf Prioritni_osa_1+2.pdf 587.15 kB 12.03.2008 17:25


/OPPK Seminare/1_Vyzva/Prioritni_osa_3.pdf Prioritni_osa_3.pdf 491.99 kB 12.03.2008 17:25

2.+ 3. výzva:

pdf_small.gif Prioritni osa 2.pdf 124 kB 23.02.2009 09:53

pdf_small.gif Prioritni_osa_1[1].2 3.1.pdf 885 kB 23.02.2009 13:23

pdf_small.gif Seminar pro prijemce OPPK_1.pdf 276 kB 29.01.2010 13:25

pdf_small.gif seminar pro prijemce OPPK_2.pdf 369 kB 29.01.2010 13:25

pdf_small.gif Seminar pro prijemce OPPK_zakazky.pdf 208 kB 29.01.2010 13:26

4. výzva:

 ppt_small.gif Prezentace ze seminare_oblast 3.1_4 vyzva.ppt 692 kB 12.1.2009 9:51

 ppt_small.gif Prezentace ze seminare_oblast 3.1_4 vyzva.ppt 2308 kB 26.1.2011 14:00

7. výzva:

pdf_small.gif Prezentace ze seminare oblast 2.1 7 vyzva.pdf 425 kB 30.06.2010 12:41

8. výzva:

ppt_small.gif Prezentace ze seminare oblast 1.2 a 3.1_8.vyzva.ppt 776 kB 27.05.2011 12:41

 Seminar_8_vyzva_24_10_2012.pdf

11. výzva:

 Prezentace_ze_seminare_oblast_3.1_11.vyzva.ppt

 Seminar_OPPK_11_vyzva_02_20_2014.pdf

12. výzva

 Prezentace_ze_seminare_oblast_podpory_3.3._12.vyzva.ppt

13. výzva

 Oblast_2.1_1.2_13_vyzva.ppt

15.výzva

 Prezentace ze seminare oblast 2.1 a 3.3_15 vyzva.ppt

Seminář pro příjemce (nesrovnalosti, elekronické monitorovací zprávy pro ex post režim)

 Prezentace_seminar_11.12.2012.ppt

Semináře "Jak vyplnit webovou žádost Benefit7"

Na těchto seminářích se zájemci dozvěděli jak vyplnit webovou žádost Benefit7 a jak pracovat s tímto elektronickým formulářem prostřednictvím internetového připojení.

 pdf_small.gif Prirucka_k_Benefitu_OPPK_2[1].0.pdf 1.23 MB 27.1.2009 14:42

Seminář pro příjemce k finančnímu nástroji JESSICA

 MHMP-JESSICA-seminar-pro-prijemce.pdf

<< Zpět


Stránka:  <<<123>>>

13.2.2015 - Seminář pro žadatele v rámci 15. výzvy OPPK

Místo konání:Škodův palác, Jungmannova 35/29, Praha 1, místnost č. 201 (2. patro)
Čas konání:9:30 - 13:30
Kapacita:35
Volných:1

15.12.2014 - Seminář pro příjemce z 13. výzvy OPPK, oblasti podpory 2.1

Místo konání:Škodův palác, Jungmannova 35/29, místnost č. 201 - 2. patro
Čas konání:9,00-13,00
Kapacita:40
Volných:31

Seminář je zaměřen na:

- Zpracování a předkládání monitorovacích zpráv

- Změny v projektu

- Kontroly projektu

- Zadávání zakázek v rámci projektu dle pravidel OPPK

- Publicita

15.9.2014 - Seminář pro příjemce a žadatele OPPK (veřejná podpora)

Místo konání:Škodův palác, Jungmannova 35/29, Praha 1, místnost č. 201 (2. patro)
Čas konání:8:00 - 12:30
Kapacita:40
Volných:15

Seminář je zaměřen na:

  1. Rámec pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací
  2. Nařízení Komise EU č. 1407/2013
  3. Nařízení Komise EU č. 651/2014
  4. Praktické případy

23.4.2014 - Seminář pro příjemce 12. výzvy pro oblast podpory 3.3 - pouze náhradní projekty

Místo konání:Škodův palác, Jungmannova 35/29, Praha 1, zasedací místnost č. 201 (2. patro)
Čas konání:9:00 - 13:00
Kapacita:40
Volných:25

12.3.2014 - Seminář pro příjemce 12. výzvy pro oblast podpory 3.3

Místo konání:Škodův palác, Jungmannova 35/29, Praha 1, zasedací místnost č. 201 (2. patro)
Čas konání:9:00 - 13:00
Kapacita:40
Volných:6

20.2.2014 - Seminář pro příjemce v 11. výzvě OPPK, oblast podpory 1.2 a 3.1

Místo konání:Škodův palác, Jungmannova 35/29, místnost č. 201 - 2. patro
Čas konání:9,30-14,30
Kapacita:40
Volných:9

Seminář je zaměřen na:

- Zpracování a předkládání monitorovacích zpráv 

- Změny v projektu

- Kontroly projektu

- Zadávání zakázek v rámci projektu dle pravidel OPPK

- Publicita

- Tvorba elektronických monitorovacích zpráv v IS Benefit7 

30.1.2014 - Seminář pro žadatele v rámci 13. výzvy OPPK

Místo konání:Škodův palác, Jungmannova 35/29, Praha 1, místnost č. 201 (2. patro)
Čas konání:9:30 - 12:30
Kapacita:35
Volných:1

13.3.2013 - Seminář pro potenciální uchazeče o roli správce Fondu rozvoje města v rámci finačního nástroje JESSICA v OPPK

Místo konání:Škodův palác, Jungmannova 35/29, místnost 201 - 2. patro
Čas konání:13:30-15:00
Kapacita:30
Volných:20

Program semináře:

  1. Finanční nástroj Jessica – seznámení s investiční strategií
  2. Otázky spojené s procesem výběru správce Fondu rozvoje města
  3. Diskuse

24.1.2013 - Seminář pro potenciální zájemce podpory z finančního nástroje Jessica "Zvýhodněné úvěry v rámci OPPK"

Místo konání:Škodův palác, Jungmannova 35/29, Praha 1, místnost č. 201 (2. patro)
Čas konání:13:30 - 16:30
Kapacita:30
Volných:1

Program semináře:

1) Finanční nástroj Jessica – seznámení s novou formou podpory v OPPK
2) Modelové příklady financování projektů prostřednictvím finančního nástroje Jessica
3) Konzultace obdržených business plánů, projektových záměrů –  Vstupni_formular.doc

Vyplněný vstupní formulář posílejte na adresu katerina.vagnerova@praha.eu nejpozději do 21. 1. 2013. Na semináři Vám bude následně sděleno vyjádření, zda je projektový záměr možný financovat z finančního nástroje JESSICA v OPPK.

22.1.2013 - SEMINÁŘ PRO ŽADATELE V 12. VÝZVĚ OPPK, OBLAST PODPORY 3.3

Místo konání:Škodův palác, Jungmannova 35/29, místnost 201 - 2. patro
Čas konání:10:00-13:00
Kapacita:35
Volných:0


Stránka:  <<<123>>>