Výzvy

PRODLOUŽENÍ PROCESU FORMÁLNÍHO POSOUZENÍ PROJEKTŮ 12. VÝZVY, OBLASTI PODPORY 3.3 (4.4.2014)

U projektů předložených v rámci 12. výzvy OPPK, oblasti podpory 3.3, řídící orgán stále provádí formální posouzení předložených projektů. Proces formálního posouzení je prodloužen z důvodu velkého počtu předložených projektů a zejména v souvislosti s posuzováním splnění kritéria č. 7 formálního posouzení "Projekt je v souladu s cíli a typy podporovaných aktivit dané oblasti podpory v příslušné výzvě k předkládání projektů". Předpoklad dokončení procesu formálního posouzení je polovina července 2013.

UKONČENÍ 12. VÝZVY OPPK (4.4.2014)

Dne 26. 2. 2013 ve 14.00 hod.  byla ukončena výzva k předkládání projektů v rámci 12. výzvy Operačního programu Praha - Konkurenceschopnost pro oblast podpory 3.3 Rozvoj malých a středních podniků.   » Více

Upřesňující informace k ratingu pro žadatele v rámci 12. výzvy pro oblast podpory 3.3 Rozvoj malých a středních podniků (4.4.2014)

Jednotlivé ratingy budou počítány za období 2010, 2011 a aktuálně uzavřených účetních dat za rok 2012 (3. nebo 4.Q). Rozsah uvedených vstupních údajů je v souladu s Příručkou pro žadatele ze dne 8.1.2013.  » Více

Ukončení 11. výzvy OPPK (4.4.2014)

Dne 29. 1. 2013 skončil termín pro předkládání projektů v rámci 11. výzvy OPPK pro oblasti podpory 1.2 Rozvoj a dostupnost ICT služeb a 3.1 Rozvoj inovačního prostředí a partnerství mezi základnou výzkumu a vývoje a praxí.  » Více

VYHLAŠENÍ 12. VÝZVY OPPK (4.4.2014)

Dne 18. 12. 2012 Hlavní město Praha vyhlásilo 12. výzvu k předkládání projektů v rámci Operačního programu Praha - Konkurenceschopnost (OPPK).  » Více

Ukončení 10. výzvy OPPK (4.4.2014)

Dne 29. 11. 2012 skončil termín pro předkládání projektů v rámci 10. výzvy OPPK pro oblast podpory 2.1 Revitalizace a ochrana území.  » Více

VYHLÁŠENÍ 11. VÝZVY OPPK (4.4.2014)

Dne 27. 11. 2012 Hlavní město Praha vyhlásilo 11. výzvu k předkládání projektů v rámci Operačního programu Praha - Konkurenceschopnost (OPPK).

   » Více

VYHLÁŠENÍ 10. VÝZVY OPPK (4.4.2014)

Dne 18. 9. 2012 Hlavní město Praha vyhlásilo 10. výzvu k předkládání projektů v rámci Operačního programu Praha - Konkurenceschopnost (OPPK).  » Více

Ukončení 9. výzvy OPPK (4.4.2014)

Dne 10. 7. 2012 skončil termín pro předkládání projektů v rámci 9. výzvy OPPK pro oblast podpory 1.1 Podpora ekologicky příznivé povrchové veřejné dopravy. Byly předloženy 3 projektové žádosti s požadovanou výší dotace 330 mil. Kč.  » Více

PRODLOUŽENÍ TERMÍNU PRO PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTOVÝCH ŽÁDOSTÍ V RÁMCI 9. VÝZVY OPPK (4.4.2014)

Dne 15. 6. 2012 Hlavní město Praha prodlužuje termín pro předkládání projektových žádostí v rámci  9. výzvy Operačního programu Praha - Konkurenceschopnost, tj. do 10. 7. 2012 14:00 hod.