Výzvy

Přehled ukončených výzev OPPK (14.10.2014)

Přehled vyhlášených výzev Operačního programu Praha - Konkurenceschopnost k 4. 10. 2012 naleznete zde:  » Více

6. Výzva OPPK (4.4.2014)

Hlavní město Praha vyhlásilo dne 2. 3. 2010 6. Výzvu k předkládání projektů v rámci Operačního programu Praha - Konkurenceschopnost (OPPK).  » Více

Ukončení 4. výzvy OPPK (4.4.2014)

Dne 3. 3. 2010 byl ukončen termín pro předkládání projektů v rámci 4. výzvy OPPK.   » Více

5. VÝZVA OPPK (4.4.2014)

Hlavní město Praha vyhlásilo dne 1. 3. 2010 5. Výzvu k předkládání projektů v rámci Operačního programu Praha - Konkurenceschopnost (OPPK).  » Více

Prodloužení termínu ukončení 4. výzvy v oblasti podpory 3.1. (4.4.2014)

Rada HMP dne 23.2.2010 schválila prodloužení termínu ukončení 4. výzvy v oblasti podpory 3.1.

Konečný termín pro předkládání žádostí byl stanoven na 3.3.2010 do 14:00.

Předpoklad vyhlášení výzvy u oblastí podpory 2.1 a 2.2 (4.4.2014)

V současné době probíhá proces realokace finančních prostředků do oblastí podpory 2.1 a 2.2. Z tohoto důvodu bude možné výzvu k předkládání projektů v rámci těchto oblastí podpory vyhlásit až po ukončení procesu, tj. po schválení Evropské komise (předpoklad vyhlášení výzvy 4. čtvrtletí 2010).

4. VÝZVA OPPK (4.4.2014)

Hlavní město Praha vyhlásilo dne 15. 12. 2009 4. Výzvu k předkládání projektů v rámci Operačního programu Praha - Konkurenceschopnost (OPPK).  » Více

Informace o 2. výzvě OPPK (4.4.2014)

Hlavní město Praha uzavřelo v pátek 27.3.2009 druhou výzvu na podávání projektů v rámci Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost. Bylo podáno celkem 233 projektů s celkovým požadavkem 5,3 miliardy korun. Na celou výzvu jsou přitom k dispozici 2 miliardy korun.      » Více

Harmonogram výzev OPPK (10.2.2015)

Orientační informace o nadcházejích výzvách Operačního programu Praha - Konkurenceschopnost naleznete zde:  » Více

2. VÝZVA OPPK (13. 1. 2009) (4.4.2014)

Hlavní město Praha vyhlásilo dne 13. 1. 2009 2. Výzvu k předkládání projektů v rámci operačního programu Praha - Konkurenceschopnost (OPPK).   » Více