Informace pro žadatele do 12. výzvy OPPK

Řídicí orgán OPPK informuje žadatele, kteří předložili projektovou žádost do 12. výzvy OPPK o odeslání vyrozumění souvisejících se schválením projektů Zastupitelstvem hl. m. Prahy na lednovém zasedání. Informace byly odeslány dopisem na doručovací adresu k rukám statutárního zástupce.

<< Zpět