UKONČENÍ 13. VÝZVY OPPK, oblast podpory 1.2 Rozvoj a dostupnost ICT služeb

Dne 31. 3. 2014 ve 14.00 hodin  byla ukončena 13. výzva k předkládání projektových žádostí do Operačního programu Praha - Konkurenceschopnost pro oblast podpory 1.2 Rozvoj a dostupnost ICT služeb. Pro danou oblast podpory bylo alokováno 75 mil. Kč.

V daném termínu bylo předloženo 12 projektových žádostí s požadovanou výší dotace 108,46 mil. Kč, tedy 144% alokované částky.

<< Zpět