Navýšení alokované částky pro 14. kontinuální výzvu Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost, oblast podpory 3.1 Rozvoj inovačního prostředí a partnerství mezi základnou výzkumu a vývoje a praxí

Dne 20. 1. 2015 schválila Rada hlavního města Prahy svým usnesením č. 44 navýšení alokované částky pro oblast podpory 3.1 Rozvoj inovačního prostředí a partnerství mezi základnou výzkumu a vývoje a praxí z původních 85 mil Kč na 205 mil Kč. 

V rámci 14. kontinuální výzvy bylo v termínu od 30. 7. 2014 do 10. 12. 2014 předloženo 15 projektových žádostí s  celkovými způsobilými výdaji  256,9 mil Kč. Vzhledem k charakteru kontinuální výzvy, kdy hodnocení a schválení projektů probíhá dle pořadí přijetí projektových žádostí a do částky vyhlášené alokace, bylo provedeno hodnocení u prvních sedmi projektových žádostí. V návaznosti na schválené navýšení alokované částky, budou následně hodnoceny zbývající projektové žádosti.

Řídicí orgán Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost předpokládá předložit tyto projektové žádosti ke schválení na jednání Zastupitelstva hlavního města Prahy v únoru 2015.

<< Zpět