INFORMACE O UKONČENÍ 14. VÝZVY OPPK, OBLAST PODPORY 2.1 REVITALIZACE A OCHRANA ÚZEMÍ

Dne 28. 1. 2015 ve 14.00 hodin byla ukončena 14. výzva k předkládání projektových žádostí do OPPK pro oblast podpory 2.1 Revitalizace a ochrana území. Pro danou oblast podpory bylo alokováno 85 mil. Kč. V daném termínu bylo předloženo 17 projektových žádostí s požadovanou výší dotace 165 mil. Kč.

<< Zpět