Vyhlášení 15. výzvy OPPK

Dne 3. 2. 2015 schválila Rada hlavního města Prahy svým usnesením č. 136/2015 vyhlášení 15. kontinuální výzvy Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost.

Projektové žádosti je  možné podávat průběžně v termínu od 5. 2. 2015 v oblasti podpory 2.1 Revitalizace a ochrana území a v oblasti podpory 3.3 Podpora malého a středního podnikání. Pro každou oblast podpory byla vyhlášena alokace ve výši 50 mil korun. Vzhledem ke končícímu programové období 2007-2013 je pravděpodobné, že alokované prostředky pro jednotlivé oblasti podpory mohou být v návaznost na průběh čerpání již schválených projektových žádostí navýšeny tak, aby došlo k co nejefektivnějšímu čerpání dostupných zdrojů.

Seminář pro žadatele v rámci 15. výzvy se uskuteční v pátek 13. února 2015 od 9.30 ve Škodově paláci – místnost č. 201, 2. patro (bližší informace v sekci "Semináře").

 Tisk_R-16653-Priloha__1_usneseni_Text_vyzvy.docx

<< Zpět