Upozornění pro žadatele v rámci výzvy č. 17, Prioritní osa 3: Zpracování kapitol ve Studii proveditelnosti věnovaných finanční a ekonomické analýze u projektů do 5 mil. Kč

V rámci výzvy č. 17 má žadatel povinnost zpracovat  finanční a ekonomickou analýzu v modulu CBA pouze u  projektů od 5 mil. Kč (včetně) a následně výsledky okomentovat v příslušných kapitolách Studie proveditelnosti (kapitoly 11, 12.1, 12.2, 13). Projekty s rozpočtem nižším než 5 mil. Kč celkových způsobilých výdajů nemají povinnost zpracovávat finanční a ekonomickou analýzu v modulu CBA, nicméně některé výše uvedené kapitoly ve Studii proveditelnosti musí žadatel také zpracovat. Pro vyplnění komentáře u uvedených kapitol musí žadatel postupovat dle verze 1.1 nebo 1.2 Metodiky zpracování Studie proveditelnosti, tzn.:

 

Kap. 11 Finanční plán projektu zpracuje žadatel formou vlastního tabulkového přehledu s odpovídajícím komentářem, obsahující cash flow v jednotlivých fázích a minimálně letech udržitelnosti projektu, ve stejném druhovém členění jako v kapitole 10.

 

Kap. 12.1 Vyhodnocení finanční efektivnosti projektu hodnotícími ukazateli žadatel nezpracovává.

 

Kap. 12.2 Udržitelnost projektu zpracuje žadatel formou vlastního tabulkového přehledu s odpovídajícím komentářem, obsahující cash flow v jednotlivých fázích a minimálně letech udržitelnosti projektu, ze kterého bude patrno zajištění finanční udržitelnosti projektu ve všech letech, tj. kumulovaný cash flow bude ve všech letech nezáporný.

 

Kap. 13 Ekonomická analýza projektu žadatel nezpracovává.

 

<< Zpět