Prohlášení o souladu s Národní strategií RIS 3 a Regionální inovační strategií hl.m.Prahy

 PO1_priloha_posouzeni_souladu_projektu_s_RIS3_NOVE.docx

<< Zpět