Evropské fondy v Praze

Vítejte na portálu sloužícím jako rozcestník pro informace o evropských fondech v hl. m. Praze. Tento portál je spravován hl. m. Prahou, konkrétně Odborem evropských fondů Magistrátu hl. m. Prahy.

Hlavní město Praha je vzhledem ke své ekonomické výkonnosti při využívání strukturálních fondů v jiné kategorii regionů, než jsou ostatní kraje České republiky. Pro regiony Prahy jsou proto platná jiná pravidla čerpání evropských dotací, než pro zbytek území ČR.

Pro období let 2004 – 2006 byla podpora pro Prahu schválena v rámci Jednotného programového dokumentu pro Cíl 2 (JPD 2) a Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 (JPD 3). Informace o využití těchto programů můžete nalézt v samostatných sekcích pojmenovaných JPD 2 a JPD 3.

V období 2007 – 2013 hl. m. Praha spravovala dva dotační programy. Program zaměřený na dopravu, životní prostředí a podporu podnikání pod názvem Operační program Praha – Konkurenceschopnost (OPPK), rozvoj lidských zdrojů formou vzdělávání či sociálního začleňování pokrýval Operační program Praha – Adaptabilita (OPPA). Informace o těchto programech jsou k dispozici v samostatných sekcích pojmenovaných OPPA a OPPK.

Aktuálně Odbor evropských fondů pražského magistrátu připravuje a vyjednává s Evropskou komisí nový operační program Praha – pól růstu ČR, který umožní v letech 2014 – 2020 podporu účelných a efektivních projektů přínosných pro subjekty v Praze i jejích spádových oblastech, konkrétně ze sféry vědy a výzkumu, udržitelné mobility a úsporného využívání energií, sociálního začleňování a vzdělávání. Předpokládaným termínem pro vyhlášení první výzvy je třetí kvartál roku 2015. Více informací o tomto operačním programu naleznete na microsite www.oppraha.cz.

obrázek k novince

PhDr. Jan Hauser

ředitel Odboru evropských fondů Magistrátu hlavního města Prahy

Vážení Pražané,

i v letech 2014 – 2020 má Praha možnost čerpání evropských dotací, tentokrát prostřednictvím nového vícefondového operačního programu Praha – pól růstu ČR. Program představuje novinku v rámci strukturálních fondů, neboť umožní financování projektů zejména prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj, ale také z Evropského sociálního fondu.

<< Zpět