Harmonogram výzev na rok 2016 platný od 7. 4. 2016

Změny nastaly v prioritní ose 1 zde:

- u výzvy č. 8 opraven název na „Zadávání veřejných zakázek v předobchodní fázi“

- navýšena alokace 8. výzvy ze 110 mil. Kč na 160 mil. Kč

- datum ukončení příjmu žádostí v rámci 8. výzvy posunuto na 31. 3. 2017

- navýšena alokace 9. výzvy ze 110 mil. Kč na 300 mil. Kč

- datum zahájení příjmu žádostí o podporu do 11. výzvy posunuto na 6. 6. 2016

- datum ukončení příjmu žádostí v rámci 9. výzvy posunuto na 31. 3. 2017

- navýšena alokace 11. výzvy ze 110 mil. Kč na 300 mil. Kč

- datum zahájení příjmu žádostí o podporu do 11. výzvy posunuto na 6. 6. 2016

- datum ukončení příjmu žádostí v rámci 11. výzvy posunuto na 31. 3. 2017