Projekty


Registrační číslo:  Žadatel/partner: 
Vyhledat v projektech podle priority nebo opatření:
Klíčová slova: 
 


Stránka:  <<<1234>>>

Registrační čísloŽadatelNázev projektuVýše schválené podpory (Kč)
CZ.04.2.06/1.1.00.1/ 0004 Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s. Výtahy ve stanici metra Florenc B - bezbariérové zpřístupnění 59 589 274,00 Detail >>
CZ.04.2.06/1.1.00.1/ 0020 Ústav dopravního inženýrství hlavního města Prahy Dopravní modelování 4 000 000,00 Detail >>
CZ.04.2.06/1.1.00.3/ 0092 Dopravní podnik HMP, a.s. Rekonstrukce tramvajové trati Sokolovská 178 361 960,00 Detail >>
CZ.04.2.06/1.1.00.3/ 0093 Hl. m. Praha – odbor dopravy MHMP Zlepšení dopravní obslužnosti rozvojového území Vysočany - Sokolovská ulice úsek Balabenka - Na Břehu 120 254 260,00 Detail >>
CZ.04.2.06/1.1.00.3/ 0095 Hl. m. Praha – odbor dopravy MHMP Broumarská - 2.etapa 199 667 600,00 Detail >>
CZ.04.2.06/1.1.00.4/ 0144 Hl. m. Praha - odbor dopravy MHMP Broumarská - 1.etapa 23 278 608,00 Detail >>
CZ.04.2.06/1.1.00.4/ 0145 Hl. m. Praha - odbor dopravy MHMP Křižíkova 7.etapa - Thámova 12 172 010,00 Detail >>
CZ.04.2.06/1.1.00.4/ 0146 Hl. m. Praha - odbor dopravy MHMP Šaldova ulice 37 379 094,00 Detail >>
CZ.04.2.06/1.1.00.4/ 0147 Hl. m. Praha - odbor dopravy MHMP SSZ Průmyslová - Ke Kablu 6 550 484,00 Detail >>
CZ.04.2.06/1.1.00.4/ 0148 Hl. m. Praha - odbor dopravy MHMP Pobřežní III, 1.etapa - Komunikace 183 015 668,00 Detail >>
CZ.04.2.06/1.1.00.4/ 0166 Dopravní podnik HMP a.s. Zavedení systému aktivní preference na vybraných SSZ pro autobusovou a tramvajovou dopravu 64 792 644,00 Detail >>
CZ.04.2.06/1.1.00.4/ 0167 Dopravní podnik HMP a.s. Modernizace kabelové sítě MR Klárov - Štefánikův most 118 700 001 Detail >>
CZ.04.2.06/1.1.00.4/ 0168 Dopravní podnik HMP a.s. Lanová dráha Petřín - sanace zárubních zdí 62 562 876,00 Detail >>
CZ.04.2.06/1.1.00.4/ 0204 Hl. m. Praha - odbor městského investora MHMP Podjezd Chlumecká, komunikace 5, 6, 7 173 245 075,00 Detail >>
CZ.04.2.06/1.1.00.5/ 0284 Hlavní město Praha - Odbor dopravy Magistrátu HMP Pobřežní III, 2.etapa - Komunikace 307 209 532,00 Detail >>
CZ.04.2.06/1.2.00.1/ 0010 Hlavní město Praha Rokytka - Rekonstrukce Velkého Počernického rybníka 73 549 039,00 Detail >>
CZ.04.2.06/1.2.00.3/ 0099 Městská část Praha 20 Nové městské centrum Prahy 20 - kulturní památka Chvalský zámek 65 334 512,00 Detail >>
CZ.04.2.06/1.2.00.3/ 0105 Městská část Praha 1 Regenerace parku na nábřeží Ludvíka Svobody 36 896 938,00 Detail >>
CZ.04.2.06/1.2.00.3/ 0108 Hl. m. Praha – odbor ochrany prostředí MHMP Oprava jezu Petrovice 11 566 370,00 Detail >>
CZ.04.2.06/1.2.00.3/ 0114 Hl. m. Praha – odbor správy majetku MHMP Rekonstrukce Fürstenberské zahrady 178 694 971,00 Detail >>
CZ.04.2.06/1.2.00.3/ 0115 Hl. m. Praha – odbor správy majetku MHMP Revitalizace skládky v Dolních Počernicích 9 028 677,50 Detail >>
CZ.04.2.06/1.2.00.3/ 0122 Městská část Praha 8 Revitalizace zahrady ZŠ Lyčkovo náměstí 6 Praha 8 8 343 656,00 Detail >>
CZ.04.2.06/1.2.00.3/ 0125 Městská část Praha – Dolní Chabry 67 348 326,32 Detail >>
CZ.04.2.06/1.2.00.4/ 0143 Městská část Praha - Koloděje Rekultivace kolodějské lokality 19 046 873,69 Detail >>
CZ.04.2.06/1.2.00.4/ 0169 Hl. m. Praha - odbor ochrany prostředí MHMP Revitalizace Čimického rybníka 7 133 076,00 Detail >>
CZ.04.2.06/1.2.00.4/ 0170 Hl. m. Praha - odbor ochrany prostředí MHMP Zajištění přítoku do nádrže Černý Most - revitalizace 12 751 165,00 Detail >>
CZ.04.2.06/1.2.00.4/ 0171 Hl. m. Praha - odbor dopravy MHMP Nábřeží Na Františku - opěrná zeď včetně náplavky 95 812 850,00 Detail >>
CZ.04.2.06/1.2.00.4/ 0180 Hl. m. Praha - odbor ochrany prostředí MHMP Rekonstrukce zdi Lobkovické zahrady s přilehlým schodištěm v parku na Petříně 17 541 144,00 Detail >>
CZ.04.2.06/1.2.00.4/ 0181 Hl. m. Praha - odbor ochrany prostředí MHMP Revitalizace Kyjského rybníka 89 947 448,00 Detail >>
CZ.04.2.06/1.2.00.4/ 0203 Hl. m. Praha - odbor městského investora MHMP Stavba 0012 Protipovodňová opatření na ochranu hl. m. Prahy, Etapa 0003, část 23 Provizorní ochrana Karlína; dodávka mobilních čerpadel 22 609 990,00 Detail >>

Stránka:  <<<1234>>>