Dokumenty JPD 3

Text Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3

 

 

Text Programového dodatku JPD 3

 

 

Příručka pro příjemce podpory projektů JPD 3

Pravidla pro realizaci projektů jsou zpracována v Příručce pro příjemce finanční podpory projektů JPD 3.

 

 

 

 

 

 

 

Formulář žádosti MSSF Benefit a formulář Benefit Monitoring

Žádost o platbu se - stejně jako prvotní žádost o finanční podporu z JPD 3 - vytváří v programu MSSF Benefit. Pro vykazování dosažených výstupů a výsledků projektu se používá systém Benefit Monitoring:

 

 

 

Legislativa EU ke strukturálním fondům

Hlavní právní předpisy EU upravující čerpání ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti v období 2004 - 2006 jsou:

 

 

 • Nařízení Evropské komise č. 1685/2000 ze dne 28. července 2000, kterým se stanoví podrobná pravidla pro provádění nařízení Rady (ES) č. 1260/1999 týkající se způsobilosti výdajů na činnosti spolufinancované strukturálními fondy
  pdf_small.gif 1685_2004_CS_zmena provadeciho narizeni_2004_2006.pdf (487 kB 14.05.2008)

 

 • Nařízení Evropské komise č. 448/2004 ze dne 10. března 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 1685/2000, kterým se stanoví podrobná pravidla pro provádění směrnice Rady (ES) č. 1260/1999 týkající se způsobilosti výdajů na činnosti spolufinancované strukturálními fondy a ruší nařízení Komise (ES) č. 1145/2003
  pdf_small.gif 448_2001_CS_financni_opravy_2004_2006.pdf  (446 kB 14.05.2008)

 

 • Nařízení Evropské komise č. 1159/2000 ze dne 30. května 2000 o informačních a propagačních opatřeních, která mají být prováděna členskými státy v souvislosti s pomocí ze strukturálních fondů
  pdf_small.gif 1159_2000_CS_publicita_2004_2006.pdf  (472 kB 14.05.2008)

 

 • Nařízení Evropské komise č. 438/2001 ze dne 2. března 2001, kterým se stanoví podrobná pravidla pro provádění nařízení Rady (ES) č. 1260/1999 ohledně řídících a kontrolních systémů pro pomoc poskytovanou v rámci strukturálních fondů
  pdf_small.gif 438_2001_CS_ridici_mechanismy_2004_2006.pdf  (695 kB 14.05.2008)

 

 • Nařízení Evropské komise č. 448/2001 ze dne 2. března 2001, kterým se stanoví podrobná pravidla pro provádění nařízení Rady (ES) č. 1260/1999 ohledně postupu při provádění oprav financování u pomoci poskytované v rámci strukturálních fondů
  pdf_small.gif 448_2001_CS_financni_opravy_2004_2006.pdf  (446 kB 14.05.2008)

 

 

Legislativa EU k veřejné podpoře a podpoře de minimis

Hlavní právní předpisy EU upravující poskytování podpory z veřejných prostředků na operace naplňující znaky veřejné podpory jsou:

 • Nařízení Komise (ES) č. 69/2001 ze dne 12. ledna 2001, kterým se stanoví pravidla pro poskytování podpory de minimis
  pdf_small.gif 69_2001_CS_de minimis_2004_2006.pdf  (444 kB 14.05.2008)

 

 

 • Nařízení Komise (ES) č. 2204/2002 ze dne 5. prosince 2002 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na státní podpory zaměstnanosti
  pdf_small.gif 2204_2002_podpora zamestnanosti_CS.pdf  (513 kB 14.05.2008)

 

 • Nařízení Komise (ES) č. 70/2001 ze dne 12. ledna 2001 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na státní podpory malým a středním podnikům ve znění nařízení Komise (ES) č. 364/2004 ze dne 25. února 2004
  pdf_small.gif 70_2001_podpora MSP_CS.pdf  (480 kB 14.05.2008)
  pdf_small.gif 364_2004_podpora MSP_CS.pdf  (469 kB 14.05.2008)