Monitorovací výbor JPD 3

Hlavní město Praha administruje jenom polovinu programu JPD 3 a nemá odpovědnost za program jako celek. Tato povinnost, která vyplývá z funkce tzv. řídicího orgánu, připadla Ministerstvu práce a sociálních věcí.

Monitorovací výbor, jež je orgánem jmenovaným za účelem dohledu nad postupem implementace programu JPD 3 jako celku, tedy nezajištuje hlavní město Praha.

Ministerstvo práce a sociálních věcí informuje o celém programu JPD 3 na webových stránkách www.esfcr.cz. Samostatná sekce těchto stránek je věnována Monitorovacímu výboru JPD 3, více informací můžete nalézt zde.