Projekty


Registrační číslo:  Žadatel/partner: 
Vyhledat v projektech podle priority nebo opatření:
Klíčová slova: 
 Registrační čísloŽadatelNázev projektuVýše schválené podpory (Kč)
CZ.04.3.07/2.1.00.1/ 0001 Městské centrum sociálních služeb a prevence Vzdělávání účastníků komunitního plánování sociálních služeb ve správních obvodech hl .m. Prahy 12 815 152 Detail >>
CZ.04.3.07/2.1.00.1/ 0002 Městské centrum sociálních služeb a prevence Aktivizace pracovního potenciálu sociálně znevýhodněných občanů 84 999 089 Detail >>
CZ.04.3.07/2.1.00.1/ 0003 Městské centrum sociálních služeb a prevence Vzdělávání pracovníků sociální sféry 26 518 245 Detail >>
CZ.04.3.07/2.1.00.1/ 0004 Hl. m. Praha, Magistrát hl. m. Prahy, odbor sociální péče a zdravotnictví Vzdělaný poskytovatel domácích sociálních služeb 3 532 920 Detail >>
CZ.04.3.07/2.1.00.1/ 0005 Hlavní město Praha, Magistrát hl. m. Prahy, odbor sociální péče a zdravotnictví Zavádění standardů kvality sociálních služeb v domovech důchodců zřízených hlavním městem Prahou 9 553 549 Detail >>
CZ.04.3.07/2.1.01.1/ 0003 o.s. DOM Nejste na to sami - komplexní model následné péče o mladé lidi bez rodinného zázemí 7 765 600 Kč Detail >>
CZ.04.3.07/2.1.01.1/ 0031 o.s.SANANIM Následná péče jako prostředek zvládání rizik sociálního vyloučení uživatelů drog 3 014 000 Kč Detail >>
CZ.04.3.07/2.1.01.1/ 0038 Dílna Eliáš Obchůdek Eliáš jako tréninkové pracoviště pro osoby kombinovaným (tělesným a mentálním) postižením 2 840 000 Kč Detail >>
CZ.04.3.07/2.1.01.1/ 0045 Sbor Církve bratrské v Praze 6 Podpora celoživotního vzdělávání sociálních pracovníků Církve bratrské a partnerských organizací 2 670 000 Kč Detail >>
CZ.04.3.07/2.1.01.1/ 0047 Městská část Praha 10 Integrace občanů s těžkým zdravotním postižením a jejich rodin z Prahy 10 na trh práce 13 870 000 Kč Detail >>
CZ.04.3.07/2.1.01.1/ 0049 Fokus Praha, sdružení pro péči o duševně nemocné Síť služeb zaměstnávání pro dlouhodobě duševně nemocné 14 915 584 Kč Detail >>
CZ.04.3.07/2.1.01.1/ 0063 ESET - HELP, občanské sdružení Tréninkový obchod pro osoby se závažnou duševní poruchou 2 485 660 Kč Detail >>
CZ.04.3.07/2.1.01.1/ 0079 Proxima Sociale Sociální integrace v Praze 12 14 994 763 Kč Detail >>
CZ.04.3.07/2.1.01.1/ 0082 Máme otevřeno - o.s. Pracovně-tréninkové a informační centrum pro lidi s mentálním postižením 4 120 000 Kč Detail >>
CZ.04.3.07/2.1.01.1/ 0083 Národní vzdělávací fond, o.p.s. Systém vzdělávání pro pracovníky a odborníky v nízkoprahových zařízeních pro děti a mládež (NZDM) a streetwork (SW) v hl. m. Praze 6 720 000 Kč Detail >>
CZ.04.3.07/2.1.01.1/ 0102 Poradna pro integraci Integrace azylantů a cizinců na pracovní trh v hl. m. Praze 1 408 000 Kč Detail >>
CZ.04.3.07/2.1.01.1/ 0114 proFem, konzultační středisko pro ženské projekty Mosty pro ženy. Modelový pilotní vzdělávací předrekvalifikační projekt pro ženy, které jsou poznamenané násilím 4 050 000 Kč Detail >>
CZ.04.3.07/2.1.01.1/ 0134 TyfloCentrum Praha Práce bez bariér 7 350 000 Kč Detail >>
CZ.04.3.07/2.1.01.1/ 0141 Organizace pro pomoc uprchlíkům Sociální práce se znevýhodněnými cizinci 5 090 600 Kč Detail >>
CZ.04.3.07/2.1.01.1/ 0145 Občanské sdružení Baobab 4 090 000 Kč Detail >>
CZ.04.3.07/2.1.01.1/ 0179 BONA o.p.s. Rozšíření a zkvalitnění služeb v oblasti práce pro duševně nemocné 11 211 959 Kč Detail >>
CZ.04.3.07/2.1.01.1/ 0199 Informační centrum neziskových organizací Manažerský program pro vedoucí pracovníky pražských neziskových organizací, které poskytují služby znevýhodněným skupinám obyvatelstva ohrožených sociální exkluzí 4 205 000 Kč Detail >>
CZ.04.3.07/2.1.01.1/ 0209 Sdružení pro komplexní péči při dětské mozkové obrně Ucelená podpora při dětské mozkové obrně 9 440 000 Kč Detail >>
CZ.04.3.07/2.1.01.1/ 0214 Sluneční domov Projekt vytvoření příležitosti pro maximální možnou míru sociální integrace osob s autismem 1 306 300 Kč Detail >>
CZ.04.3.07/2.1.01.2/ 2010 Asociace mediátorů České republiky Využití mediace jako nástroje sociální integrace 8 875 000 Kč Detail >>
CZ.04.3.07/2.1.01.2/ 2012 Centrum pro integraci cizinců Individuální podpora zaměstnávání cizinců v Praze 2 555 500 Kč Detail >>
CZ.04.3.07/2.1.01.2/ 2013 ECC - European Consulting Company, s.r.o. Osvojení informační gramotnosti pro příslušníky romské komunity v hl.m.Praze 4 239 000 Kč Detail >>
CZ.04.3.07/2.1.01.2/ 2019 Centrum pro veřejnou politiku Vzdělávání poskytovatelů sociálních služeb v oblasti prevence kriminality a sociálního začlenění mládeže 4 323 000 Kč Detail >>
CZ.04.3.07/2.1.01.2/ 2020 Interevium, občanské sdružení Interevium - denní centrum pro nezaměstnané nad 50 let 5 431 000 Kč Detail >>
CZ.04.3.07/2.1.01.2/ 2036 Městská část Praha 9 Pomoc osamělým a sociálně znevýhodněným matkám v uplatnění na trhu práce 3 746 100 Kč Detail >>