Semináře a workshopy JPD 3

Aktuálně nechystáme žádný seminář či workshop pro širokou veřejnost. Program JPD 3 už je z hlediska nových uživatelů uzavřen, proto se průběžně setkáváme pouze s příjemce dotace. Témata seminářů se váží k jednotlivým okruhům realizace podpořených projektů jako např. realizace výběrových řízení, způsoby prokazování uskutečněných výdajů apod. O těchto seminářích vždy informujeme přímo kontaktní osobu podpořeného projektu, proto se o nich nedozvíte prostřednictvím těchto webových stránek.

 

Pro tento program nejsou aktuálně žádné semináře.