Výzvy

Informace o prvním kole výzev ukončeném 7. ledna 2005 (28.5.2008)

Uzávěrka prvního kola výzev k předkládání žádostí o podporu proběhla v lednu 2005. Zájemcům nabízíme statistiky o předložených žádostech o podporu z JPD 3 a informace o průběhu jejich hodnocení.  » Více

Informace o druhém kole výzev ukončeném 17. června 2005 (28.5.2008)

Druhé kolo příjmu žádostí JPD 3 proběhlo na jaře 2005. Pokud Vás zajímá zhodnocení, jaký byl o výzvu zájem a jak se procentuálně projektům dařilo v jednotlivých fázích výběru, nabízíme samostatný článek.  » Více

Výzvy v rámci JPD 3 (28.5.2008)

Výzvy pro předkládání žádostí o finanční podporu už v rámci JPD 3 otevřeny nebudou. tato sekce shrnuje informace o tom, jak v minulosti výzvy JPD 3 probíhaly.  » Více

Informace o třetím kole výzev ukončeném 17. února 2006 (28.5.2008)

Třetí kolo výzev k předkládání žádostí proběhlo od října 2005 do února 2006. Netradičně mělo nejednotně stanovený termín ukončení příjmu žádostí. Seznamy vybraných projektů proto Zastupitelstvo hl. m. Prahy schvalovalo odlišně pro dvě skupiny projektů, první z nich je známa od května 2006, druhá od června 2006. Celkem bylo podpořeno 175 projektů.  » Více

Informace o čtvrtém kole výzev ukončeném 4. srpna 2006 (28.5.2008)

Jenom pro opatření 2.1 (Sociální integrace) proběhla 4. výzva k předkládání žádostí o podporu. U zbylých tří opatření se už v předchozím kole podařilo veškeré prostředky, které byly k dispozici, rozdělit mezi kvalitní projekty.  » Více