Operační program Praha – Adaptabilita: Více důvodů cítit se tady jako doma

Prostředky ze strukturálních fondů jsou investovány do zlepšení podmínek života občanů členských zemí EU. Operační program Praha -  Adaptabilita, který je financován z Evropského sociálního fondu, má cíl prostřednictvím investic do vzdělávání, lidských zdrojů a škol zlepšit a usnadnit život Pražanů.

Operační program Praha – Adaptabilita je zaměřen na podporu konkurenceschopnosti, boje proti sociálnímu vyloučení a vstupu na trh práce obyvatel Prahy. Cílem programu je podpořit profesní potenciál zaměstnanců, pomoci lidem, kterým ve vstupu na trh práce brání nějaká překážka, a v neposlední řadě investovat do rozvoje škol, nových studijních programů a vzdělávání učitelů.

Program má celkem 3 oblasti, na které se zaměřuje.

Jak Praha - Adaptabilita pomáhá?

Zvýšení kvalifikace zaměstnanců

Cílem této oblasti je zmenšit riziko ztráty zaměstnání a zlepšit pracovní dovednosti lidí v zaměstnání. Projekty jsou zaměřené na zvýšení jejich kvalifikace a zlepšení jejich možností na trhu práce. Podporovány jsou například kurzy zvyšování odbornosti či jazykové kurzy. O prostředky na podporu zaměstnanců mohou žádat malé a střední firmy, školy, neziskové organizace či veřejné instituce.

Více informací je možné získat v samostatném článku Zaměření prioritní osy 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky.

 

Programy integrace znevýhodněných osob na trh práce

Tato oblast podporuje vstup nebo návrat na trh práce lidem, kterým získání či udržení zaměstnání komplikuje nějaká překážka, ať už zdravotní, sociální, jazyková, etnická nebo rodinná. Podporovány jsou chráněné dílny, tréninková zaměstnání, pracovní poradenství, firemní školky a mikroškolky a vzdělávací a rekvalifikační kurzy pro znevýhodněné. Šanci získat podporu na svůj projekt mají zejména neziskové organizace, školy a firmy, které pomáhají lidem s nějakým typem handicapu.

Více informací je možné získat v samostatném článku Zaměření prioritní osy 2 - Podpora vstupu na trh práce.

 

Nové studijní programy do škol

Podpora z této části programu je určena na rozvoj a inovace studijních programů na školách s ohledem na budoucí uplatnění jejich žáků na trhu práce. Je zaměřena na zavádění moderních metod výuky, nových předmětů, další vzdělávání učitelů a také podporu výuky technických oborů. Střední, vyšší odborné a vysoké školy mohou čerpat prostředky na modernizaci studijních oborů i na zvyšování odbornosti učitelů.

Více informací je možné získat v samostatném článku Zaměření prioritní osy 3 - Modernizace počátečního vzdělávání.