Aktuality

Nová verze projektové příručky (v platnosti od 30. června 2015) (8.7.2015)

 

Dne 30. června 2015 vstoupila v platnost nová verze Projektové příručky. Označení nové platné verze je 1.16.   » Více

Nová verze pokynů k vyplnění monitorovací zprávy a jejích příloh (10.6.2015)

Dne 10. června 2015 vstupuje v platnost nová verze Pokynů k vyplnění monitorovací zprávy a jejích příloh. Označení nové platné verze je 1.4.  » Více

Nová verze projektové příručky (v platnosti od 27. dubna 2015) (27.4.2015)

Dne 27. dubna 2015 vstupuje v platnost nová verze Projektové příručky. Označení nové platné verze je 1.15.  » Více

Vymezení přímých a nepřímých nákladů při pořizování výtvarných potřeb (4.3.2015)

Provoz mateřské školky, jeslí, chráněné dílny či obdobného zařízení je často spojen s nákupem výtvarných potřeb. Zařazení výtvarných potřeb do přímých či nepřímých nákladů bývá někdy sporné. Rádi bychom tímto článkem našim příjemcům usnadnili orientaci v problematice výtvarných potřeb a přispěli tak k tomu, že v rámci monitorovacích zpráv bude nárokována úhrada pouze takových výtvarných potřeb, jež svým charakterem spadají mezi přímé náklady.  » Více

Souhrnné informace o 7. výzvě OPPA (26.1.2015)

Příjem projektových žádostí v rámci 7. výzvy probíhal od 29. září 2014 do 9. října 2014. Výzva byla otevřena pouze pro prioritní osu 2 OPPA a bylo na ni vyčleněno 204,8 milionů korun. Celkově bylo předloženo 269 projektových žádostí, požadovaná podpora přesáhla částku 600 milionů korun.   » Více

Stav projektů 7. výzvy po projednání Radou hlavního města Prahy (1.9.2015)

Rada hl. m. Prahy svým usnesením č. 61 ze dne 20. 1. 2015 schválila podporu vybraným projektům předloženým do 7. výzvy prioritní osy 2 Operačního programu Praha – Adaptabilita. Seznam projektů schválených k realizaci (příloha č. 1) a projektů zařazených do zásobníků projektů (příloha č. 2), včetně podmínek realizace, nalezete v přiložených souborech.  » Více

Stav projektů 7. výzvy po projednání výběrovou komisí (9.1.2015)

Dne 8. ledna 2015 proběhlo jednání výběrové komise, která rozhodovala o doporučení projektových žádostí k podpoře.  » Více

Aktualizované výsledky formálního posouzení projektových žádostí předložených v rámci 7. výzvy OPPA (27.11.2014)

Rada hl. m. Prahy dne 11. 11. 2014 svým usnesením č. 3041 schválila revokaci 7. výzvy prioritní osy 2 Operačního programu Praha – Adaptabilita. Tímto usnesením Rada schválila zapojení dodatečných nevyužitých prostředků z nerealizovaného individuálního komplexního projektu odboru SMS MHMP do alokace 7. výzvy, došlo tedy k navýšení alokace výzvy na celkových 204 800 020 Kč. Z tohoto důvodu je nově stanoven limit 160 % alokace relevantní pro uvedené kritérium formálního posouzení na částku 327 680 032 Kč.  » Více