Monitorovací výbor

Dvanácté zasedání (29.12.2015)

Dvanácté zasedání Společného monitorovacího výboru OPPA a OPPK se konalo 25. března 2015 v prostorách Magistrátu hl. m. Prahy. Na tomto zasedání byla schválena Výroční zpráva OPPA a OPPK za rok 2014.

Dále byla projednána 4.revize OPPA viz usnesení č. 65.  » Více

Třinácté zasedání (10.12.2015)

Třinácté zasedání Společného monitorovacího výboru OPPA a OPPK se konalo 7. září 2015 v prostorách Magistrátu hl. m. Prahy. Na tomto zasedání byl, v rámci předložených Zpráv o realizaci OPPA a OPPK, představen pokrok v implementaci za první pololetí 2015, hlavní problémy a opatření při uzavírání Programu. Zprávy byly členy monitorovacího výboru vzaty na vědomí usnesením 66 a 67.  » Více

Procedury per rollam mezi 11. a 12. jednáním (4.8.2015)

Společný monitorovací výbor schválil Výroční zprávu OPPA za rok 2013.  » Více

Jedenácté zasedání (21.7.2014)

Jedenácté zasedání Společného monitorovacího výboru OPPA a OPPK se konalo 26. března 2014 v prostorách Magistrátu hl. m. Prahy. Na tomto zasedání byla schválena Výroční zpráva OPPK za rok 2013. Schválení Výroční zprávy OPPA bylo odročeno. Výroční zpráva OPPA byla následně schválena procedurou per rollam.  » Více

Procedury per rollam mezi 10. a 11. jednáním (4.8.2015)

Společný monitorovací výbor vzal na vědomí Zprávy o realizaci OPPA a OPPK za 1. pololetí 2013, schválil evaluační plán OPPK pro rok 2014.  » Více

Desáté zasedání (20.6.2013)

Jubilejní desáté zasedání Společného monitorovacího výboru OPPA a OPPK se konalo 27. března 2013 v hotelu Jalta. Na tomto zasedání byly schváleny Výroční zprávy za rok 2012 obou operačních programů. 

  » Více

Procedury per rollam mezi 8. a 9. jednáním (26.9.2012)

Společný monitorovací výbor vzal na vědomí Zprávy o realizaci OPPA a OPPK za 1. pololetí 2012, schválil evaluační plán OPPK pro rok 2013 a návrh revize dokumentu OPPA.  » Více

Osmé zasedání (31.5.2012)

Osmé zasedání Společného monitorovacího výboru proběhlo 21. března 2012 v Břevnovském klášteře. Na tomto zasedání byly schváleny Výroční zprávy obou operačních programů za předchozí rok.  » Více

Procedury per rollam mezi 7. a 8. jednáním (23.1.2012)

Společný monitorovací výbor vzal na vědomí Zprávy o realizaci OPPA a OPPK, schválil evaluační plán OPPK pro rok 2012 a revizi dokumentu OPPK.  » Více

Procedury per rollam mezi 6. a 7. jednáním (23.1.2012)

Společný monitorovací výbor vzal na vědomí Zprávy o realizaci OPPA a Zprávy o realizaci OPPK, dále schválil specifická kritéria oblastí podpory 1.2 pro výběr individuálních projektů a kritéria pro výběr projektů technické pomoci OPPK a schválil evaluační plán OPPK pro rok 2011.  » Více