Výzvy

Souhrnné informace o 7. výzvě OPPA (26.1.2015)

Příjem projektových žádostí v rámci 7. výzvy probíhal od 29. září 2014 do 9. října 2014. Výzva byla otevřena pouze pro prioritní osu 2 OPPA a bylo na ni vyčleněno 204,8 milionů korun. Celkově bylo předloženo 269 projektových žádostí, požadovaná podpora přesáhla částku 600 milionů korun.   » Více

Stav projektů 7. výzvy po projednání Radou hlavního města Prahy (1.9.2015)

Rada hl. m. Prahy svým usnesením č. 61 ze dne 20. 1. 2015 schválila podporu vybraným projektům předloženým do 7. výzvy prioritní osy 2 Operačního programu Praha – Adaptabilita. Seznam projektů schválených k realizaci (příloha č. 1) a projektů zařazených do zásobníků projektů (příloha č. 2), včetně podmínek realizace, nalezete v přiložených souborech.  » Více

Stav projektů 7. výzvy po projednání výběrovou komisí (9.1.2015)

Dne 8. ledna 2015 proběhlo jednání výběrové komise, která rozhodovala o doporučení projektových žádostí k podpoře.  » Více

Vyhlášení 7. výzvy OPPA k předkládání projektových žádostí (9.9.2014)

Rada hl. m. Prahy schválila dne 9. září 2014 vyhlášení v pořadí 7. výzvy Operačního programu Praha - Adaptabilita k předkládání projektových žádostí. Výzva se týká pouze prioritní osy 2 - Podpora vstupu na trh práce.  » Více

Souhrnné informace o 6. výzvě OPPA (10.2.2014)

Příjem projektových žádostí v rámci 6. výzvy probíhal od 31. října 2012 do 10. ledna 2013. Výzva byla otevřena pro všechny 3 věcné prioritní osy OPPA. Celkově bylo předloženo 407 projektových žádostí, požadovaná podpora dosáhla téměř 1 miliardy korun. Podrobnosti a další statistiky naleznete uvnitř článku.  » Více

Souhrnné informace o 5. výzvě OPPA (20.12.2012)

Článek popisuje jednotlivé fáze 5. výzvy k předkládání projektových žádostí. Jednotlivé kroky jsou řazeny chronologicky a je připojena jejich analýza. Text obsahuje statistiky a výsledky všech fází výběru projektů.  » Více

Souhrnné informace o 4. výzvě OPPA (8.3.2012)

Příjem projektových žádostí v rámci 4. výzvy probíhal od 4. května do 13. července 2011. Výzva byla otevřena pro všechny 3 věcné prioritní osy OPPA a bylo na ní k dispozici 350 milionů korun. Celkově bylo předloženo 455 projektových žádostí, požadovaná podpora dosáhla na částku 1,7 miliardy korun. Článek obsahuje zejména statistické informace o průběhu 4. výzvy OPPA.  » Více

Souhrnné informace o 3. výzvě OPPA (5.4.2011)

V pořadí 3. výzva byla vyhlášena 21. dubna 2010. Příjem projektových žádostí probíhal od 19. května do 30. června 2010.  V následujících měsících pak probíhaly všechny fáze výběrového procesu. Tato výzva byla – na rozdíl od předcházejících výzev – otevřena pouze pro 2 prioritní osy (1 – Podpora rozvoje ekonomiky znalostí, 3 – Modernizace počátečního vzdělávání).  Rozpočet výzvy dosahoval 450 milionů korun. Článek obsahuje zejména statistické informace o průběhu 3. výzvy OPPA.

  » Více

Souhrnné informace o 2. výzvě OPPA (2.6.2011)

Od 5. května do 14. července 2009 probíhal příjem projektových žádostí v rámci 2. výzvy. V následujících měsících roku 2009 pak probíhaly všechny fáze výběrového procesu. Tato výzva byla otevřena pro všechny 3 věcné prioritní osy OPPA a bylo na ní k dispozici 680 milionů korun. Celkově bylo předloženo 764 projektových žádostí, požadovaná podpora dosahuje v součtu 3,2 miliardy korun. Článek obsahuje zejména statistické informace o průběhu 2. výzvy OPPA.  » Více

Analýza a souhrnné informace o 1. výzvě OPPA (11.6.2010)

První příležitost získat podporu z OPPA se setkala s mimořádným zájmem ze strany žadatelů. 1. výzva vyhlášená 8. ledna 2008 přinesla celkem 1 178  předložených žádostí. Odbor fondů EU Magistrátu hl. m. Prahy analyzoval průběh 1. výzvy.  » Více