Aktuality

Informace pro žadatele do 15. Výzvy Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost, oblast podpory 3.3 Rozvoj malých a středních podniků (24.7.2015)

Řídicí orgán Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost informuje žadatele, jejichž projekty byly usnesením Zastupitelstva hlavního města Prahy č. 8/33 ze dne 18. června 2015 schváleny k financování jako náhradní, že projekty zůstávají nadále v zásobníku projektů. ŘO OPPK nedisponuje k datu 24. 7. 2015  volnými prostředky na možné navýšení alokované částky.  » Více

Schválení projektů 11. kontinuální výzvy OPPK, oblast podpory 1.1 Podpora ekologicky příznivé povrchové veřejné dopravy a 15. kontinuální výzvy Operačního programu Praha - Konkurenceschopnost, oblast podpory 2.1 Revitalizace a ochrana území a oblast podpo (22.6.2015)

Dne 18. června 2015 schválilo Zastupitelstvo hlavního města Prahy Usnesením č. 8/33 projekty předložené do 11. a 15. kontinuální  výzvy OPPK, oblast podpory 1.1 Podpora ekologicky příznivé povrchové veřejné dopravy, 2.1 Revitalizace a ochrana území a oblast podpory 3.3 Rozvoj malých a středních podniků.  » Více

UKONČENÍ 11. KONTINUÁLNÍ VÝZVY OPPK, OBLAST PODPORY 1.1 Podpora ekologicky příznivé povrchové veřejné dopravy (22.5.2015)

Dne 20. 5. 2015 ve 14.00 hodin byla ukončena 11. kontinuální výzva k předkládání projektových žádostí do Operačního programu Praha - Konkurenceschopnost pro oblast podpory 1.1 Podpora ekologicky příznivé povrchové veřejné dopravy. Pro danou oblast podpory bylo celkem alokováno 720 mil. Kč.  » Více

INFORMACE O UKONČENÍ 15. VÝZVY OPPK, OBLAST PODPORY 2.1 Revitalizace a ochrana území (6.5.2015)

Dne 30. 4. 2015 ve 14.00 hodin byla ukončena 15. kontinuální výzva k předkládání projektových žádostí do OPPK pro oblast podpory 2.1 Revitalizace a ochrana území.  » Více

Schválení projektů 14. a 15. kontinuální výzvy Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost, oblast podpory 2.1 Revitalizace a ochrana území a oblast podpory 3.3 Rozvoj malých a středních podniků (16.4.2015)

Dne 14. dubna 2015 schválilo Zastupitelstvo hlavního města Prahy svým usnesením č. 6/5 projekty předložené do 14. a 15. kontinuální  výzvy OPPK, oblast podpory 2.1 Revitalizace a ochrana území a oblast podpory 3.1 Rozvoj malých a středních podniků.  » Více

INFORMACE O UKONČENÍ 15. VÝZVY OPPK, OBLAST PODPORY 3.3 Rozvoj malých a středních podniků (30.3.2015)

Dne 27. 3. 2015 ve 14.00 hodin byla ukončena 15. výzva k předkládání projektových žádostí do OPPK pro oblast podpory 3.3 Rozvoj malých a středních podniků.  » Více

Prodloužení termínu pro předkládání projektových žádostí v rámci 11. výzvy OPPK (25.3.2015)

Řídicí orgán Operačního programu Praha - Konkurenceschopnost informuje žadatele, kteří připravují projektové žádosti do 11. výzvy OPPK, oblast podpory 1.1  Podpora ekologicky příznivé povrchové veřejné dopravy, o prodloužení termínu pro podání projektových žádostí. Prodloužení termínu bylo schváleno usnesením Rady hlavního města Prahy č. 614 ze dne 24. 3. 2015. Termín se posouvá z plánovaného 31. března 2015 na 20. května 2015.  » Více

Upozornění na blížící se konec termínu pro předkládání projektových žádostí do 15. výzvy OPPK v oblasti podpory 3.3 Rozvoj malých a středních podniků (25.3.2015)

Řídicí orgán Operačního programu Praha - Konkurenceschopnost upozorňuje žadatele, kteří připravují projektové žádosti do 15. výzvy OPPK, oblast podpory 3.3 Rozvoj malých a středních podniků,  že termín pro předložení projektových žádostí je do 27. března 2015 do 14.00 hodin. Prodloužení tohoto termínu není možné.  » Více