Externí spolupráce

V rámci OPPK byla vyhlášena kontinuální výzva pro externí poradce pro posuzování projektů, které se ucházejí o finanční podporu z prostředků programu OPPK, např. v oblastech:

Doprava, dopravní obslužnost, dopravní informace, ekologie, staré ekologické zátěže, revitalizace území, architektura, výstavba, územní infrastruktura, urbanismus, regionální geografie, strategie rozvoje města, informační technologie, vysokorychlostní internet, internetizace, informační systémy, úsporné a udržitelné využívání energií, ekonomické a logické výhodnosti, neziskové organizace, podpora pro podnikající subjekty, veřejná podpora, legislativa EU, věda, výzkum a inovace.

Úloha externího poradce spočívá ve zpracování odborného posudku z hlediska výše uvedených oblastí. Posudek externího poradce pak bude sloužit jako podklad pro hodnotitele příslušných projektů.

 

Expertní poradce musí splňovat následující podmínky:

  • vysokoškolské vzdělání a min. 2 roky praxe v oboru nebo středoškolské vzdělání a min. 5 let praxe v oboru;
  • znalost českého jazyka;
  • nepodjatost.

V případě, že splňujete výše uvedená kritéria externího hodnotitele a chcete být zařazeni do seznamu externích hodnotitelů, vyplňte tuto přihlášku:

 

 

 

 doc_small.gif Přihláška pro externí hodnotitele - fyzická osoba.doc

 

 doc_small.gif Přihláška pro externí hodnotitele - právnická osoba.doc

 

 

 

 

 

 

 

Vyplněnou přihlášku, prosím, doručte podepsanou písemně na adresu:

 

 

Veronika Cifrincová
odbor evropských fondů
Magistrát hl. m. Prahy
Jungmannova 35/29
111 21  Praha 1
 

Nezapomeňte též zaslat avízo emailem na adresu:

veronika.cifrincova@praha.eu 

Upozorňujeme, že neúplné přihlášky nebudou akceptovány.