Výzvy

Vyhlášení 15. výzvy OPPK (4.2.2015)

Dne 3. 2. 2015 schválila Rada hlavního města Prahy svým usnesením č. 136/2015 vyhlášení 15. kontinuální výzvy Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost.  » Více

INFORMACE O UKONČENÍ 14. VÝZVY OPPK, OBLAST PODPORY 2.1 REVITALIZACE A OCHRANA ÚZEMÍ (29.1.2015)

Dne 28. 1. 2015 ve 14.00 hodin byla ukončena 14. výzva k předkládání projektových žádostí do OPPK pro oblast podpory 2.1 Revitalizace a ochrana území. Pro danou oblast podpory bylo alokováno 85 mil. Kč. V daném termínu bylo předloženo 17 projektových žádostí s požadovanou výší dotace 165 mil. Kč.  » Více

Navýšení alokované částky pro 14. kontinuální výzvu Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost, oblast podpory 3.1 Rozvoj inovačního prostředí a partnerství mezi základnou výzkumu a vývoje a praxí (21.1.2015)

Dne 20. 1. 2015 schválila Rada hlavního města Prahy svým usnesením č. 44 navýšení alokované částky pro oblast podpory 3.1 Rozvoj inovačního prostředí a partnerství mezi základnou výzkumu a vývoje a praxí z původních 85 mil Kč na 205 mil Kč.  » Více

Vyhlášení 14.výzvy oppk (30.7.2014)

Dne 30. 7. 2014 Hlavní město Praha vyhlásilo 14. výzvu k předkládání projektových žádostí v rámci Operačního programu Praha - Konkurenceschopnost.  » Více

UKONČENÍ 13. VÝZVY OPPK, oblast podpory 1.2 Rozvoj a dostupnost ICT služeb (4.4.2014)

Dne 31. 3. 2014 ve 14.00 hodin  byla ukončena 13. výzva k předkládání projektových žádostí do Operačního programu Praha - Konkurenceschopnost pro oblast podpory 1.2 Rozvoj a dostupnost ICT služeb. Pro danou oblast podpory bylo alokováno 75 mil. Kč.  » Více

Prodloužení termínů v rámci 13. výzvy OPPK, vydání revidované verze projektové příručky (4.4.2014)

Řídicí orgán Operačního programu Praha - Konkurenceschopnost informuje žadatele, kteří připravují projektové žádosti v rámci 13. výzvy, že byla vydána revidovaná verze projektové příručky 5.2. Příručku si mohou zájemci stáhnout na webových stránkách www.oppk.cz v sekci "Dokumenty". Z revize projektové příručky (viz strana 55) vyplývá možnost dodat územní rozhodnutí až do 30. dubna 2014.  » Více

Informace pro žadatele do 12. výzvy OPPK (4.4.2014)

Řídicí orgán OPPK informuje žadatele, kteří předložili projektovou žádost do 12. výzvy OPPK o odeslání vyrozumění souvisejících se schválením projektů Zastupitelstvem hl. m. Prahy na lednovém zasedání. Informace byly odeslány dopisem na doručovací adresu k rukám statutárního zástupce.  » Více

Vyhlášení 13. výzvy OPPK (4.4.2014)

Dne 6. ledna 2014 vyhlásilo hlavní město Praha 13. výzvu k předkládání projektových žádostí v rámci Operačního programu Praha - Konkurenceschopnost.  » Více

Prodloužení termínu pro předkládání projektových žádostí v rámci 11. Výzvy OPPK, oblast podpory 1.1 Podpora ekologicky příznivé povrchové dopravy (4.4.2014)

Dne 10. 12. 2013 schválila Rada HMP svým usnesením č. 2523 prodloužení termínu pro předkládání projektových žádostí v rámci 11. výzvy Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost, oblast podpory 1.1 Podpora ekologicky příznivé povrchové veřejné dopravy, a to do 31. 3. 2015 do 14.00 hodin nebo do vyčerpání alokace.  » Více

Prodloužení procesu věcného hodnocení a následného schvalování projektových žádostí předložených do 11. a 12. výzvy OPPK (4.4.2014)

Vzhledem k vysokému počtu předložených žádostí, a s tím spojené administrace hodnocení, bude předpokládaný termín schválení projektových žádostí předložených do 11. a 12. výzvy OPPK prodloužen pravděpodobně do konce listopadu 2013. Původní termín byl stanoven na září 2013.  » Více