OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA – PÓL RŮSTU ČR: Nová porce evropských fondů pro Prahu v letech 2014 – 2020

CO ZNAMENÁ PRAHA - PÓL RŮSTU ČR?

Hl. m. Praha je centrem nadregionálního významu, které přispívá ke zvýšení konkurenceschopnosti a ekonomickému růstu celé České republiky s přesahem do středoevropského regionu. Hl. m. Praha má výsadní postavení i v mnoha dalších oblastech společenského života a je tedy klíčovým regionem České republiky – tzv. pólem růstu ČR.

KOLIK PENĚZ OP Praha – pól růstu ČR přináší?

Pro Operační program Praha – pól růstu ČR je celková alokace Evropské unie ve výši 201,6 mil. EUR. Protože pro hl. m. Prahu jako více rozvinutý region stanovila Evropská unie podmínku 50% spolufinancování z národních zdrojů, je třeba k této částce připočíst dalších 201,6 mil. EUR. Celková alokace Operační programu – Praha pól růstu ČR skládající se z příspěvku Evropské unie a národních zdrojů je 403,2 mil. EUR.

KDY BUDOU VYHLÁŠENY VÝZVY K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTOVÝCH ŽÁDOSTÍ?

Operační program byl schválen Evropskou komisí 11. června 2015, první výzvy plánuje hl. m. Praha vyhlásit na podzim letošního roku.

Z JAKÝCH EVROPSKÝCH FONDŮ BUDE OPERAČNÍ PROGRAM ČERPAT?

Operační program Praha – pól růstu ČR je koncipován jako multifondový a spojuje do propojeného celku intervence z Evropského sociálního fondu a Evropského fondu pro regionální rozvoj.

V JAKÝCH OBLASTECH BUDE OP PRAHA – PÓL RŮSTU ČR POMÁHAT?

OP Praha – pól růstu ČR se zaměřuje hned na několik oblastí, konkrétně se jedná o tyto:

  • posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací
  • udržitelná mobilita a energetické úspory
  • podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě
  • vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti

<< Zpět