Aktuality

Zrušení etapových rozpočtů v rámci projektů financovaných z ERDF (13.9.2016)

V souvislosti s technickým řešením etapových rozpočtů v prostředí MS2014+ přistoupil Řídicí orgán Operačního programu Praha – pól růstu ČR (OP PPR) ke zrušení etapových rozpočtů projektu, které byly do této chvíle evidovány v rámci projektů, jež mají být spolufinancovány z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Změna se dotkne všech žádostí o podporu z OP PPR předkládaných v rámci výzev ve specifických cílech 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2 a 4.1. Podrobnosti zde.

Alokace některých výzev byly navýšeny (12.9.2016)

Dne 26. srpna 2016 schválila Rada hl. m. Prahy úpravu harmonogramu výzev OP PPR na rok 2016. Stalo se tak v závaznosti na iniciativu Národního orgánu pro koordinaci a ve snaze maximálně urychlit a zefektivnit proces žádostí o dotace. Aktualizace spočívá především v navýšení alokací jednotlivých výzev a v úpravě některých podmínek.   » Více

Avízo výzvy č. 22 Zvýšení dostupnosti zařízení péče o děti a výzvy č. 23 Navýšení kapacit základního vzdělávání za účelem sociální inkluze (30.8.2016)

Řídicí orgán Operačního programu Praha – pól růstu ČR zveřejňuje dne 30. srpna 2016 avízo výzvy č. 22 „Zvýšení dostupnosti zařízení péče o děti“ a avízo výzvy č. 23 „Navýšení kapacit základního vzdělávání za účelem sociální inkluze“ v prioritní ose 4 OP PPR. Avízem se rozumí verze výzvy informativního charakteru. Informace o výzvách včetně platných dokumentů a podkladů budou dostupné na webových stránkách Operačního programu Praha – pól růstu ČR www.penizeproprahu.czkteré budou spuštěny nejpozději před vyhlášením výzev. Závazné verze výzev budou vyhlášeny společně se zpřístupněním žádostí o podporu v IS KP14+ dne 29. září  2016.  » Více

Druhé číslo bulletinu (22.8.2016)

Uvnitř najdete rozhovor s ředitelem odboru evropských fondů PhDr. Janem Hauserem o roce fungování OP PPR, aktuální informace k harmonogramu výzev a další zajímavé věci.

 B2_6.pdf

Ukončení příjmu žádostí o podporu 17. a 18. výzvy (13.7.2016)

Ukončení příjmu žádostí o podporu 17. a 18. výzvy

Příjem žádostí v rámci 17. a 18. výzvy skončil 23. června 2016 v 16:00 hodin. Celkově bylo předloženo 134 žádostí o podporu, v celkovém objemu 674,57 milionů korun.  » Více

SOUTĚŽTE S EVROPSKÝMI FONDY (12.7.2016)

Dotazy spojené s vyhlášenou výzvou č. 19 (12.7.2016)

Aktualizovali jsme tabulku nějčastějších dotazů k výzvě č. 19 v prioritní ose 4 Operačního programu Praha – pól růstu ČR. Žádosti je možné podávat prostřednictvím aplikace ISKP 14+ do 22. 9. 2016 16:00:00 hod. V současné době je možno konzultovat projektové záměry prostřednictvím telefonu, emailu i osobně. Kontakty na pracovníky projektového oddělení jsou uvedeny v textu výzvy v sekci Výzvy ZDE  » Více

Ukončení příjmu žádostí o podporu 10. výzvy (3.6.2016)

Příjem žádostí v rámci 10. výzvy skončil 31. května 2016 v 16:00 hodin. Celkově bylo předloženo 7 žádostí o podporu, v celkovém objemu 288,07 milionů korun.

 

   » Více

Bulletin Zprávy z pólu (24.5.2016)

Od nynějška vám budeme pravidelně přinášet zprávy o tom, co je v Operačním programu Praha-pól růstu ČR nového, či jak přispěly evropské peníze k rozvoji našeho krásného města v minulém programovém období prostřednictvím Zpráv z pólu. Těšíme se na vaši přízeň a přejeme příjemné čtení

 Zpravy_z_polu_dvoustrany_FINAL.pdf